RECHTBANK VAN 1E AANLEG ZWOLLE


NB. Vindplaats Archief: HCO Zwolle, Archief van de rechtbank van eerste aanleg te Zwolle (toegangsnummer 91)

President

LINDE, Justus Christiaan van de; Personalia: * Amsterdam 1768 - + Deventer 1834; tr. 1804 Sina Elisabeth Dumbar, dr. van  Gerard, griffier der Staten van Overijssel, en Geertrui Margaretha Eekhout (was door dit huwelijk zwager van Arnold op ten Oort, rechter RB Zutphen) ; Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1792); 1792-nov 1799 advocaat in Holland en daarna in Overijssel, tevens van 1795 tot 1796 advocaat-fiscaal van Overijssel en van 1796-1799 de fiscalaten van de drostambten van Salland en IJsselmuiden waargenomen, terwijl hij bij het drostambt Salland tevens als landschrijver fungeerde, van nov 1799 tot eind 1802 procureur-generaal bij het Departementaal Gerechtshof van Overijssel, vanaf eind 1802 raad in dit Hof; Opgave 1810: verklaarde nauwelijks enig vermogen te bezitten; was sinds 1804 gehuwd en had geen kinderen; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331,155; Album Advocatorum, 201.

Vice-president

DEDEM, Willem Jan van; Personalia: * Dalfsen (Den Berg) 18-3-1776 - + Nieuwleusen (Rollecate) 21- 11-1851; zn. van Coenraad Willem, drost van Haaksbergen en van Vollenhoven, en Susanna Leonora de Vos van Steenwijk; tr. 1802 Judith van Marle, dochter van de patriot mr. Gerrit Willem en Catharina Wicherlink); Loopbaan: studie rechten; 1797 tot eind 1802 advocaat te Zwolle en voor heel het Departement, eind 1802 raad in het Departementaal Gerechtshof van Overijssel, tevens in 1807 officier van de jacht in het vijfde district van Overijssel, stichter van de Dedemsvaart, na 1813 directeur directe belastingen Overijssel; Opgave 1810: verklaarde dat hij geen andere inkomsten buiten zijn salaris had dan hetgeen door zijn beide ouders en zijn vrouws moeder hen werd gegeven omdat die nog in leven waren; was toen gehuwd en had twee kinderen; Bronnen: NA 39 (1941) 183, J. Drent, Kerkbouw in een jonge veenkolonie, in: Overijsselse Historische Bijdragen, 103; W. Visscher, "De expansieve verveners aan de Dedemsvaart en de daarmee conflicterende interprovinciale belangen", in: Overijsselse Historische Bijdragen, 107 (1994) 137-176; Gens Nostra, 1975, 120-121; Nationaal Archief MJP, 331, 158; Van der Aa, II onder D, 28; Nationaal Archief, Familiearchief Van Dedem.Website Familie Van Sandick

NB. Wordt in 1811 vervangen door Adolph Warner van Pallandt (zie hierna) (Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Rechter van instructie

PALLANDT, Adolph Warner van; Personalia: * Ommen (Beerse) 29-2-1780 - + Zwolle 27-12-1848; zn. van Adolph Warner, stadhouder van de lenen in Overijssel, en Anna Elisabeth Schimmelpenninck van der Oye; tr. 1812 Constantia Lumea Storm van 's Gravensande; Loopbaan: studie rechten; sinds 1808 koninklijk procureur bij het college van provisionele schepenen te Zwolle, in 1838 president Provinciaal Hof Overijssel, na 1813 lid Eerste Kamer; Opgave 1810: verklaarde geen vermogen te bezitten omdat zijn ouders nog in leven waren; was toen ongehuwd; in een sollicitatiebrief aan Van Maanen d.d. 20 nov 1810 hoopt hij op eenzelfde post in Zwolle; Bronnen: NA 42 (1949) 364; Nationaal Archief MJP, 331,241; Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, 50;

NB. Wordt in 1811 vice-president en vervangen door Hendrik Willem Greven (zie hierna) (Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Rechter

HUBERT, Joan Everwijn; Personalia: NH; * Ootmarsum 28-2-1772 - + Zwolle 14-2-1845; zn. van mr. Pieter, rechter, en Geertruida Anna Haakman; tr. Barbara Henrica Klopman; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1793); advocaat en sinds 1808 schepen van Zwolle, na 1838 raadsheer Provinciaal Hof Overijssel, 1811-1839 raadslid Zwolle ; Opgave 1810: verklaarde een matig vermogen te bezitten; was toen gehuwd en had drie kinderen; Bronnen: GA Zwolle; Nationaal Archief MJP, 331, nr. 242; Van der Aa, III onder H, 429;

NOORT, Joost Jan op ten; Personalia: NH; ged. Kampen 27-2-1764 - + Heerde 22-7-1830; zn. van mr. Jan Gijsbert Reinder, burgemeester van Kampen, en Elizabeth Theodora Sibilla Wentholt; broer van Arnold, rechter Rb Zutphen; Loopbaan: studie rechten Harderwijk en Leiden (promotie 1787); in 1810 schepen Kampen, na 1813 burgemeester Kampen, vice-president Rb Zwolle tot zijn eervol ontslag in 1822; woonde nadien op huize Bonenburg te Heerde; Bronnen: NNBW VII 930-931; Van Doorninck, Geslachtkundige aantekeningen, 743;

SCRIVERIUS, Antonius Johannes; Personalia: NH; ged. Zwolle 20-12-1761 - + Zwollerkerspel 26-8-1813, zn. van mr. Daniël, en Wilhelmina Eekhout; tr. 1. Margaretha Elisabeth Fabius, 2. 1794 Aleida Anna Carharina van Prehn; Loopbaan: studie rechten; lid magistraat Zwolle, commissaris "aux montres" van Overijssel, sinds 1802 ambtman van Zalk en IJsselmuiden; Opgave 1810: verklaarde een matig vermogen te bezitten; was toen gehuwd en had vijf kinderen; Bronnen: GA Zwolle; Nationaal Archief MJP,330, nr. 62;

SANDBERG, Samuel Johannes; Personalia: Waals; ged. Zwolle 22-1-1778 - + Hierden (Essenburch) 16-5- 1854; in 1816 in de adelstand verheven, noemt zich dan Sandberg baron tot den Essenburch, bezat het goed en havezathe Holthone en de Scheere; zn. van mr. Rudolf, heer van 't Laar, schout van IJsselmuiden, burgemeester van Zwolle, lid Wetgevend Lichaam, en Johanna Maria Hanselaar; tr. 1803 Aleida Johanna van Westerfelt; Loopbaan: studie rechten Groningen (inschr. 1792), Franeker en Leiden (promotie Leiden 1798); 1798 advocaat Zwolle, 1809 lid vroedschap Zwolle, 1814 arrondissementscommissaris, 1815 lid en voorzitter Tweede Kamer, 1828 gouverneur provincie Luik, kocht in 1830 samen met I.A. van Royen, notaris, en de rechter A.J. Helmisch veengronden rond de Dedemsvaart, 1834 lid Provinciale Staten Overijssel, 1839 lid Raad van State; Bronnen: NA 44 (1951) 40; NNBW IX 932-933; J.H. Wigger, "De tweede bestuurslaag in Overijssel. De commissarissen in de arrondissementen Almelo, Deventer en Zwolle, 1813-1815, in: Overijsselse Historische Bijdragen, 109 (1994) 115-135; Elias, Volksrepresentanten, 203-204 (vader Rudolf Sandberg); Zijn broer mr. Albertus huwde 1791 Reiniera Johanna Schrassert, dr. van mr. Johan en Gerharda Johanna Westenberg (H.H. Röell, "Bijdrage tot de genealogie Schrassert", Ned. Leeuw LXVII (1950) 106)

WYCK, Joan Derck François van der; Personalia: * Zwolle 25-9-1776 - + Zwollerkerspel (Ittersum) 3-8-1839); Loopbaan: studie rechten Harderwijk (ingeschreven 1797); advocaat en lid magistraat Zwolle, sinds 1808 schepen Zwolle, na 1813 president Rb Zwolle; Opgave 1810: verklaarde een matig vermogen te bezitten; was toen gehuwd en had twee kinderen; Bronnen: NA 1918, 419; Nationaal Archief MJP, 331,242;

Rechter-plaatsvervanger

GREVEN, Hendrik Willem; Personalia: * Zwolle 7-10-1762 - + Zwolle 8-11-1842, zn van Herman Joan, schepen Zwolle, controleur convooien en licenten, en Elisabeth Catharina Ravenstein; Loopbaan: studie rechten Leiden; advocaat en lid van de magistraat, sinds 1808 schepen van Zwolle, na 1813 president Rb Zwolle; Opgave 1810: verklaarde een matig vermogen te bezitten; was toen ongehuwd; Bronnen: GA Zwolle; Nationaal Archief MJP, 331, 242;

NB. Neemt aanvankelijk zijn benoeming niet aan en wordt advocaat. Vervanger wordt E. Pannekoek, advocaat (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19); Keert toch terug in de rechtbank maar nu als rechter van instructie (Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

HEERKENS, Franciscus Philippus Antonius; Personalia: RK; * Zwolle 26-1-1780 - + Zwolle 11-7-1865; zn. van ; tr. Maria Christina Rijseveld; Loopbaan: studie rechten Groningen (ingeschreven 1797, promotie 1801); jachtofficier, richtte in 1805 een azijnfabriek op te Zwolle onder de naam Heerkens Schaepman en Co. samen met Theodorus Everhardus Franciscus Heerkens, Johannes Everhardus Schaepman en Antonius Petrus Schaepman,  in 1810 schepen van Zwolle, na 1813 rechter en in 1839 president Rb Zwolle, 1842-1858 raadsheer Provinciaal Hof Overijssel; Opgave 1810: verklaarde geen inkomsten uit vermogen te hebben, omdat zijn ouders nog in leven waren; was toen gehuwd en had twee kinderen; Bronnen: W.J. Meeuwissen, Inventaris van het familiearchief Heerkens (1371) 1614-1908 (Zwolle 1982) (Vgl inv. nr. 159: Brieven ingekomen bij Heerkens houdende uitnodigingen om te solliciteren naar functies bij een Rb van 1e aanleg of vredegerechten in Overijssel, 1810-1811. 3 brieven); NNBW I 1050; Nationaal Archief MJP, 331, 242;

HIJHE, van; (?) 

NB. Zou zijn benoeming niet aannemen en vervangen worden door Eekhout, advocaat (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19) wrs. Mr. Gerrit Willem Eekhout, geboren op 02-03-1788 te Zwolle, overleden 00-00-1862, zoon van Mr. Evert Jan en Aleida Barbara van Marle, tr. 1816 te Groningen met Wytzia Anna Adriana de Marees van Swinderen, dr. van Reneke, heer van Allersma, en Meinarda Adriana Lohman.

QUEIJSEN, Jan Anthoni (werd gelijktijdig benoemd tot rechter Rb Almelo); Personalia: * Zwolle 25-5-1785 - + Zwolle 24-12-1829; zn. van Philip Hendrik, generaal-majoor, lid Hoog Militair Gerechtshof, en Sara Magdalena Jacoba Scriverius; tr. 1809 Maria Jacoba van Lochteren Stakebrant, dr. van Johan Willem Anthony Jacob, patriot, lid Wetgevend Lichaam 1809, en Christina van Muyden; Loopbaan: studie rechten Utrecht (ingeschreven 1802, eerst in 1815 gepromoveerd); in 1810 advocaat te Zwolle, na 1813 rechter Rb Zwolle; Opgave 1810: uit een recommandatiebrief van de schoonvader Van Lochteren Stakebrant aan Van Maanen d.d. 27 nov 1810 blijkt dat Jan Anthoni Queijsen niet voorkwam op de voordracht van het Hof aan Beijts. brief van Van Leyden van Westbarendregt aan Van Maanen d.d. 2 dec 1810 waarin hij Jan's broer François Cornelis Queysen  aanbeveelt voor een post in de Rb Zwolle of als rechter van instructie te Almelo, deze zou later president Rb Zwolle worden; Bronnen: NP 11 (1920) 170; HCO Zwolle, Archief Gelderman; Nationaal Archief Coll. Van Maanen 1900, 50;

Keizerlijk procureur

CRIQUELLION, Joseph Leopold; Personalia: * 29-8-1780 - overleed in 1817. Loopbaan: studie rechten Ecole de Droit Reims (lic); 1810 advocaat en griffier vredegerecht Brussel; 1814 procureur des konings Rb Dendermonde; weigerde zijn eed als procureur in te trekken als voorwaarde om de laatste sacramenten te verkrijgen bij zijn sterven! Bronnen: Van Hille, Frans Bewind, 85; Nederlands Bewind, 194.

Substituut-procureur

HELMICH, Arnoldus Johannes Antonius; Personalia: RK; ged. Zwolle 29-8-1784 - + Zwolle 24-7-1868; zn. van mr. Michaël, grootgrondbezitter te Vilsteren, en Johanna Maria van Grootveld, vrouwe van Vilsteren; ongehuwd; Loopbaan: studie rechten; vanaf 1806 advocaat te Zwolle, rechter RbvEA Zwolle, na 1838 raadsheer, later president Provinciaal Hof Overijssel; Bronnen: NP 46 (1960) 118; Elias, Volksrepresentanten, 110 (vader Michaël Helmich);

SCHAEPMAN, Petrus Splinterus Henricus; Personalia: RK; * Zwolle 8-1-1782 - + Zwolle 14-2-1837; zn van Hermanus Theodorus, cargadoor en factoor, en Johanna Sophia van Sanen; tr. 1809 Euphemia Joanna Brigitta Kistemaker; Loopbaan: studie rechten; advocaat, sinds 1808 tevens schepen Zwolle, bleef tot zijn dood officier van justitie Rb Zwolle; Opgave 1810: verklaarde geen andere inkomsten uit vermogen te hebben, dan datgene wat hij van zijn in leven zijnde ouders kreeg; was toen gehuwd en had één kind; Bronnen: NP 5 (1914) 375; NP 26; Nationaal Archief MJP, 331,242;

Griffier

BRINKMAN, Maurits Carel Simon; Personalia: * Gelselaar 11-4-1754 - + Spoolde (gem. Zwollerkerspel) 25-9- 1827; zn. van Frederik Adolf, predikant, en Susanna Catharina Maria Pagenstecher; tr. 1802 Aleida de Rooy); Loopbaan: studie rechten Leiden en Harderwijk (ingeschreven Leiden 1769; promotie Harderwijk 1782); 1782-1802 advocaat, tevens van mei 1789 tot apr 1796 auditeur-militair van het garnizoen van Zwolle, waarvoor hij aanvankelijk geen salaris genoot omdat het tractement bleef toekomen aan de bejaarde voorganger; pas na diens dood in 1795 werd hij definitief benoemd; in dat jaar werd de functie gereorganiseerd zodat hij met pensioen werd gezet, daarvan kon hij maar enkele jaren genieten, want de betaling werd stopgezet; tevens van 1792 tot 1795 rentmeester der geestelijke goederen van Windesheim namens de Staten van Overijssel, einde van deze functie na verkoop goederen in 1795, in 1794 nog aangesteld als schout van Steenwijk, Steenwijkerwold en Scherwolde, en toen hij op het punt stond de woning van zijn voorganger te betrekken in 1795 kreeg hij van "eenige personen, zich qualificerende als de door het volk gekorene municipaliteiten van voorseide districten" te horen dat hij uit zijn functie was ontheven als niet door het volk benoemd zijnde, van 1795 - 1802 ambteloos, in 1802 griffier Departementaal Gerechtshof van Overijssel; Opgave 1810: verklaarde hij geen vermogen te bezitten, hij was toen gehuwd en had een kind; Bronnen: A.J. Mensema, "L'inebranlable", een Zwolse Loge in de branding, 1764-1788, in: Thoth, Tijdschrift voor vrijmetselaren 1987 (38), nr. 3, 81; Nationaal Archief MJP, 331, 160;

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811