RECHTBANK VAN 1E AANLEG ZIERIKZEE


NB. Vindplaats Archief: Zeeuws Archief Middelburg, Rechterlijke Archieven 1796-1838 (toegangsnummer 12). 

President

ADRICHEM, Hendrik van; Personalia: NH; geb. Den Bosch 28-6-1762 - † Zierikzee 11-12-1841; zn. van mr. Hendrik Albert, schout en drossaard van Helmond, substituut van de hoogschout, schepen van 's- Hertogenbosch, en Anna Maria Beusechem van der Linden; tr. Zierikzee 1801 Helena van IJsselstein, dr. van Gillis, schepen en baljuw van Zierikzee, en Adriana Bal; broer Christiaan van Adrichem werd president Rb. Brielle (zie aldaar); Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1784); patriots-gezind;1784-1795 advocaat Den Bosch, 1787-1802 notaris Den Bosch; sinds 1795 fiscaal en procureur- generaal Hof van Justitie, na 1802 Departementaal Gerechtshof Brabant, tot zijn overlijden president Rb Zierikzee; Bronnen: Mommers, Brabant, 316-317; CBG, dossier Van Adrichem; Jaarboek CBG 27 (1973) 226; Almanac Impérial 1812; 

Rechter

BRAUW, Willem Maurits de; Personalia: * Hulst 23-4-1772 - † Den Haag 28-11-1841; zn. van Cornelis, legerofficier, en Alida Charlotta Albertina Paris; tr. 's-Hertogenbosch 1805 Eva Maria van Breugel, dr. van mr. Caspar, secretaris stad Den Bosch, later in dienst van de Bataafse Republiek, en Mary Douglas Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1793); 1793-1794 schepen en raad Zierikzee, in 1795 uit ambt gezet en in 1799 uitgeweken via Duitsland naar Engeland, waar hij diende als cadet-sergeant bij de Hollandse Brigade, in 1802 terug naar Zierikzee en lid van het stadsbestuur, 1804-1810 rentmeester der geestelijke goederen over Schouwen en Duiveland, 1808-1811 fiscaal over de middelen te water; 1811-1813 ontvanger der registratie en domeinen en hypotheekbewaarder te Zierikzee, 1814-1826 directeur van de registratie en domeinen te Zeeland, 1826-1841 directeur Koninklijke Nederlandse Loterij; Bronnen: NNBW IV 290; NA 80 (1989) 458-459;

NB. Wrs. niet aangenomen.

JONGE, Matthias Bonifatius de, heer van Zwijnsbergen; Personalia: * Zierikzee 1773 - † Helvoirt (Zwijnsbergen) 1848; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1793); 1793-1795 schepen Zierikzee; was in 1821 nog rechter rb Zierikzee. Bronnen: MvJ, 5022

JONGE, Willem Adriaan de, heer van Campensnieuwland; Personalia: * Zierikzee 19-1-1763 - † Zierikzee 28-10-1835; zn. van Marinus Jan, schepen en burgemeester van Zierikzee, en Digna Cornelia Keetlaer; tr. 1784 Cornelia Petronella Mogge Pous, dochter van mr. dr. Bonifacius, schepen, raad, thesaurier en burgemeester van Zierikzee; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1781); 1782-1783 heemraad, 1783- 1784 pensionaris honorair van Zierikzee, 1784-1795 schepen van Zierikzee, 1785 ontvanger der gemene middelen over Hulst, Hulsterambacht en Sint Jansteen, 1785-1795 raad van Zierikzee, 1792 burgemeester van Zierikzee, 1793 landrechter van Schouwen, 1795-1811 advocaat (weigerde in 1795 de eed op de Republiek en werd daarom van openbare functies uitgesloten), bleef van 1811-1814 rechter Rb Zierikzee, 1811-1813 lid Departementale Raad van de Monden van de Schelde, 1813-1814 burgemeester van Zierikzee, 1814-1833 districtscommissaris, 1814-1835 lid Provinciale Staten Zeeland; was in 1810 gehuwd en had vier kinderen; Bronnen: W. Wijnaendst van Resandt, Geschiedenis en genealogie van het geslacht De Jonge uit Zierikzee van pl.m. 1420 tot heden. Met 10 stamtafels, bijlagen en talrijke platen (Zutphen 1924) en Geschiedenis en geneologie van het geslacht De Jonge (Zutphen 1985) P.D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (Middelburg, 1931) 734-735 ; P.D. de Vos, Bijzonderheden over oude patricische woonhuizen te Zierikzee (Zierikzee, 1915), 80-82; NA 41 (1943-1948) 91-92; NNBW III, 653-654; Zeeuws Archief, Archief Prefectuur, inv. nr. 39; Zie over Pieter Pous, die ludieke bekendheid verwierf  als president van de vierschaar Middelburg door zijn dikwijls in dichtvorm gestelde toespraken tot de verdachten (Nagtglas, II 325) en de inventaris van het Zeeuws Archief Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, Familie; ook F. Backerra, Schets van een Middelburgse regent Bonifacius Mathias Pous, 1744-1779 (Middelburg, 1989).

MOENS, Jacobus Matthias; Personalia: ged. Colombo (Ceylon) 21-2-1768 - † 1837, zn. van Adriaan, eigenaar heerlijkheid Bloijs, en Sara Maria Ra(c)ket, tr. 1791 Regina Maria van Hoorn (1761-1833) dr. van mr. Jan Cornelis en Catharina Maria Isebree;  Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1789); 1789-1795 schepen van Zierikzee; 1795-1811 secretaris Schepenbank Zierikzee, na 1813 rechter van instructie in dezelfde Rb; Bronnen: NP 7; NL 1976, 179; Nagtglas II, 195-196; Nationaal Archief, Archief van de familie Moens 1586-1891; MvJ, 5022;

TROMP, Job; Personalia: * Zierikzee 13-5-1755 - † Zierikzee 13-12-1823; zn. van Cornelis, landrechter en weesmeester te Zierikzee, en Helena Locker; ongehuwd; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1779); 1780-1781 landrechter, 1783-1787 raad Zierikzee, 1781-1789, patriot, 1795 afgevaardigde Nationale Vergadering, 1795-1801 ontvanger beschreven middelen, 1796-1803 schepen Zierikzee, 1808-1810 plv. wethouder Zierikzee, 1810-1813 lid Conseil Municipal, 1811-1823 rechter Rb Zierikzee; Bronnen: MvJ 5022; De Vos, Vroedschap, 733-734;

Rechter-plaatsvervanger

BAERTS; Loopbaan: studie rechten; Bronnen: Almanac Impérial 1812;

Keizerlijk procureur

KROEF, Johannes Cornelius; (werd eerst op 6 augustus 1811 in deze functie benoemd); Personalia: * Vlissingen, ged. 3-9-1766 - † Zierikzee 10-1-1833; tr. 1790 Petronella Susanna de Timmerman, dr, van dr. Pieter en Clara M. Macquet. Loopbaan: geen jurist!; 1790-1795 lid schepenbank Vlissingen, baljuw te Zierikzee jul 1809, directeur stedelijke politie te Zierikzee 1813, OvJ Zierikzee 1814, majoor bij de in 1814 opgerichte landstorm; Bronnen: Almanac Impérial 1812; Zeeuws Archief, Archief Prefectuur, inv. nr. 31; idem, Familiearchief Lambrechtsen, inv.nr. 9 (genealogie Kroef); informatie mr. Edo Kroef (5-1-2005); MvJ 5022

Substituut-procureur

JUNIUS VAN HEMERT, Willem Joannes; Personalia: * Amsterdam 23-2-1790-† De Bildt, huize Jagtrust 1-8-1858; zn. van Johannes Junius van Hemert, rechter te Amsterdam, en Pieternella Fierens; tr. Elisabeth Jacoba Lucia Reitz; werd in 1838 PG Provinciaal Gerechtshof Zuid-Holland; lid van de Tweede Kamer (1830-1842) en Eerste Kamer (1845-1849), in 1843 in de adelstand verheven; Bronnen: Almanac Impérial 1812 en PDC.

Griffier

EGTER, Abraham Jacobus Frederik, heer van Wissekerke; Personalia: NH; * Zoetermeer 11-12-1784 - † Zierikzee 7-2-1871; zn. van Cornelis, medicus te Goes, Zoetermeer en Brielle, en Anna Maria Ermerins; tr. Stavenisse 1823 Elisabeth Cornelia Maria de Clerq, dr. van Johannes, ambachtsheer van Stavenisse, en Cornelia Hocke; Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1807); 1816-1829 griffier Rb Zierikzee, 1829-1842 officier van justitie, 1842-1871 president Rb Zierikzee, 1845-1849 lid Tweede Kamer; Bronnen: NP 23 (1937) 73-74; Almanac Impérial 1812; Website Parlement & Politiek; MvJ 5022; Nagtglas I, 179-180;

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811