RECHTBANK VAN 1E AANLEG TIEL


NB. Vindplaats Archief: Gelders Archief, Nieuw Rechterlijk Archief, 1811-1838 (toegangsnummer 0232).

President

STOFFENBERG, Jan Hendrik; Personalia: NH; geb. Zaltbommel 30-3-1749 - † Tiel 8-3-1838, zn. van Samuel Joannes, kwartierman van Zaltbommel, en Agatha van Wessem; ongehuwd; Loopbaan: studie rechten Harderwijk (doctor honoris causa 1808); 1775 procureur Zaltbommel, jan 1795 lid stadsbestuur Zaltbommel, feb 1795 lid provinciale Commissie van Politie, Financiën en Algemeen Welzijn, mei 1795- 1802 raad Hof van Gelre, tevens van 1796-1798 lid Eerste en Tweede Nationale Vergadering, 1801 lid Tweede Kamer Wetgevend Lichaam, 1802-1803 lid Departementaal Bestuur Gelderland, vanaf 1802 raad Departementaal Gerechtshof van Gelderland, in 1799 benoemd tot raadsheer Departementaal Gerechtshof van de Rijn, bleef tot zijn dood president Rb Tiel; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen onzeker was, omdat het bestond uit Hollandse effecten en effecten van andere staten; was toen ongehuwd; Bronnen: Archieven Gew. Besturen I, 89; Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers; Nationaal Archief MJP,330, nr. 30; Nationaal Archief MvJ 5022; Elias, Volksrepresentanten 225 (met portret uit Rogge);

Rechter van instructie

DIJCKMEESTER, Herman Jacob; Personalia: * Tiel 1-1-1771 - † Tiel 16-6-1850; zn. van Herman, president- burgemeester van Tiel en Catharina Petronella van Suchtelen (deze was een nicht van Jan in de Betouw, zie Nijmegen); tr. 1799 Anna Elsabé van Omphal; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1793); 1793 advocaat te Nijmegen, lid van de magistraat van Tiel, 1796-1798 lid Comité voor de zaken van Marine te Vlissingen, 1795-1798 en vanaf 1802 richter en dijkgraaf Tiel en Zandwijk, 1805 lid Commissie van Landbouw Gelderland, behalve zijn rechtersfunctie was hij in 1811 lid van de municipale raad, president van de kantonsvergadering te Tiel en lid van de departementale raad van de Bovenijssel; 1814 officier van justitie Tiel; 1817 lid Provinciale Staten van Gelderland; 1821-1842 lid Tweede Kamer; toonde zich in 1827 een voorstander van de wet RO maar tegen provinciale hoven (1835); Opgave 1810: verklaarde een middelmatig vermogen te bezitten; was toen gehuwd en had zeven kinderen; Publicaties: 1846, Iets over het bestaan van de regtsmagt der dijkstoelen en heemraadschappen; 1849, Iets tegen de voorgestelde suppressie der arrondissements-regtbanken en instelling van den Hoogen Raad tot een hof van appel in burgerlijke zaken. Bronnen: NNBW IV 546-547; Nationaal Archief MJP, 331, 129; Van der Aa, II onder D, 141; Jaarboek MNL 1850; Van Wissing, Eerste volksvertegenwoordigers Gelderland, 87-88;

Rechter

RINK, Egbert Dirk; Personalia: * Tiel 10-9-1779 - † Tiel 24-2-1856, zn. van mr. Stephanus, advocaat te Tiel, en Beatrix Rom; tr. 1811 (11 april, dus na zijn installatie als rechter) Angélique Elisabeth Jeanne Lejeune; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1798); 1798 advocaat, nam praktijk van zijn vader over die kort na zijn promotie was overleden, dijkschrijver van Tiel en Zandwijk, heemraad van de Neder-Betuwe, sinds nov 1802 secretaris Tiel, 1811 oprichter Nutsdepartement Tiel, 1811-1814 rechter Rb Tiel; 1814-1828 rechter van instructie Rb Tiel, 1828-1838 vice-president Rb Tiel, 1838-1856 president Rb Tiel, bekend lokaal-historicus, schreef standaard-werk over Tiel: de Beschrijving van de Stad Tiel; Bronnen: NP 8 (1917) 369-370; NNBW IV 1156; Jaarboek MNL 1856; Nationaal Archief MJP, 331,129; MvJ 5022; Van der Aa, VI onder R, 103;

SCHULL, David Hendrik; Personalia: in 1810 45 jaar; overleed in 1821; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1787); 1788-1795 secretaris stad Tiel, daarna advocaat en commies der posterijen, sinds nov 1802 tevens schepen Tiel; 1811 directeur Posterijen Tiel, lid van de Raad en van de Dijkstoel van Tiel en Santwijck; was tot zijn dood in 1821 rechter Rb Tiel; Opgave 1810: verklaarde van zijn ambt als commies der posterijen te moeten leven en geen vermogen te bezitten; was toen ongehuwd; Bronnen: Nationaal Archief MJP,331,129; MvJ 5022;

Rechter-plaatsvervanger

BRAKELL TOT DEN BRAKEL, Diederik Louis van; Personalia: heer van Vredestein en Over- en Nederasselt; * Tiel 17-12-1768 - † Arnhem 27-12-1852; zn. van Floris Adriaan, heer van Vredestein en in Grijsoord, en Huberta van Hulst; tr. 1. 1798 Maria Alexandina Philippina Catharina van Brakell, dr. van Jacob Derk en Seyna Alexandrina van Neukirchen, gen. Nyvenheim, 2. 1805 Didérique Fortunée van Brakell, zus van eerste echtgenote; Loopbaan: studie rechten Duisburg (inschr. 1786; NL. 44 (1926) 344) en Harderwijk (promotie 1789) 1789 advocaat te Tiel, 1791 lid Ridderschap Nijmegen, 1814-1826 en 1834-1852 lid Provinciale Staten Gelderland, 1825- 1829 lid Tweede Kamer, 1826 heemraad van de Betuwe; Bronnen: NA 80 (1989) 399;

VERMEULEN, Arnoldus; Personalia: in 1810 50 jaar; geb te Waardenburg; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1784); advocaat, 1794-1795 lid magistraat en gericht Tiel, sinds mei 1808 schepen Tiel; 1814 rechter Rb Tiel; lid van de Raad en Dijkstoel van Tiel en Zandwijk; was dit in 1821 nog; Opgave 1810: verklaarde een middelmatig vermogen te bezitten; was toen ongehuwd; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331,129;

VERSCHOOR, Pieter François; Personalia: NH; * Utrecht 7-2-1772 - † Tiel 19-1-1853; zn. van mr. Reinier, heer van Tollenburg, commissaris, schepen en raad Utrecht, en Johanna Geertruida van Panhuys; tr. Louise Johanna de Win, dr. van Jan Arend Leonard, en Constantia Eleonora Verschoor; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1793); in 1810 jurist en ontvanger te Tiel; na 1814 rechter te Tiel; Bronnen: NP 32 (1946) 285; NL  Vorsterman, Voorname Families III 269

Keizerlijk procureur

TURCK, Joseph Henri de; Personalia: Belg; Loopbaan: in 1810 rechter Rechtbank van 1e Aanleg Marche (B); in najaar 1811 als PI overgeplaatst naar Rb Utrecht als opvolger van De Pelichy; verdwijnt in dec. 1813 naar Brussel en vraagt in 1814 van de rechtbank van Utrecht een getuigschrift, dat hem wordt gegeven en waarin hij zeer gunstig wordt beoordeeld. Was in 1820 vrederechter te Vilvoorde; solliciteerde in 1820 vergeefs naar de functie van president te Veurne, idem in 1821 naar de functie van procureur des konings te Brugge. Bronnen: Annuaire Noblesse Belge; Van Hille, Nederlands Bewind 136, 148

NB. Na zijn overplaatsing naar Utrecht vervangen door Frederic Gerard Leignes, assessor bij het Tribunal de Douanes te Utrecht (Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19); Frederic Gerard Leignes, Personalia: in 1821 39 jaar en griffier Rb Maastricht, NH. geb. Klimmen ca 1781 - Utrecht 8-1-1833 (oud 51 jaar); zn van Johan Michael Leignes, predikant te Klimmen, en Maria Catharina Gertrudis Swildens (zijn zwager Urbanus Dionysius Hupkens, was commies griffier Rb. Maastricht); ongehuwd; Loopbaan: 1805 commies-griffier bij Cour de Justice criminelle van Maastricht, 1809 advocaat, substituut-procureur Rb Maastricht, 1811 assessor Tribunal de Douanes Utrecht, 1812 keizerlijk procureur Rb Tiel, na 1814 terug naar Maastricht als griffier Rb Maastricht (Nationaal Archief, MvJ 5023). 

Substituut-procureur

LIDTH DE JEUDE, Willem Albert van; Personalia: * Tiel 14-10-1779 - † Tiel 10-8-1851; zn. van mr. Cornelis Philip, schepen, raad en burgemeester van Tiel, en Anna Margaretha van Ee; tr. 1. 1805 Anna van Zutphen, dr. van ds. Adrianus, 2. 1812 Theodora Carolina Römer, dr. van dr. Everhard Johan; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1801); advocaat, sedert 1807 schepen van Tiel, lid van de Dijkstoel van Tiel en Zandwijk; na 1813 rechter Rb Tiel, kapitein- commandant van de schutterij, ontvanger en controleur der directe belastingen en lid gemeenteraad Tiel; Opgave 1810: verklaarde een zeer matig vermogen te bezitten; was toen weduwnaar en en had vier kinderen; Bronnen: NP 59 (1973) 181; Nationaal Archief MJP, 331,129;

Griffier

ENGELBRONNER, Johan Conraad d'; NH; * Amsterdam 1-4-1782 - † Tiel 19-11-1819; zn. van Carel Clemens Elias, apotheker te Amsterdam, en Maria Elisabeth van Oven; (broer Elias Carel substituut-procureur Rb Goes) tr. 1811 Brigitta Amarantha de Man; Loopbaan: studie rechten Harderwijk (promotie 1805); in 1810 advocaat te Zaltbommel; tot zijn dood griffier Rb Tiel; Bronnen: NP 5 (1914) 108;

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811