RECHTBANK VAN 1E AANLEG NIJMEGEN


Monografie van C.P. Aubel, Rechtbank Nijmegen 1811-1877. Uit de geschiedenis van de rechtbank te Nijmegen vanaf 1811 tot haar opheffing in 1877 (Zutphen, 2002)

Deze rechtbank wordt op15 juni 1811 geïnstalleerd door Bernard Storm, raadsheer Keizerlijk Hof te Brussel, die geautoriseerd was de Rb Middelburg, Goes, Zierikzee, Den Bosch, Nijmegen, Eindhoven en Breda te installeren bij besluit van het KH te Brussel op 20 mei 1811. Gepubliceerd in Journal de département des Bouches du Rhin van 25 juni 1811.

President

BETOUW, Jan in de; Personalia: NH; * ´s-Heerenberg 7-1-1732 - † Nijmegen 20-11-1820, zoon van Gijsbert, predikant, en Catharina van Borgel; tr.Nijmegen 25-7-1762 Johanna Elisabeth Fellinger; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1753); advocaat te Nijmegen, lid vroedschap Nijmegen, 1798 lid codificatiecommissie, in 1810 secretaris Kwartiervergadering Nijmegen, legde in 1812 zijn functie als president neer en werd opgevolgd door Daniël Mobachius Quaat (zie Rb Den Bosch), verzamelaar en publicist over Romeins Nijmegen; Opgave 1810: zijn inkomen werd in 1810 geschat op FF 20.000,-; van hem werd toen gezegd: "Tres estimé, veuf, difficile de diviner quelles ont été ses opinions politiques, mais ayant reuni la confiance de tous les partis qui l'ont constammant maintenue dans les places honorables; très consideré; a fait une étude toute particulière des antiquités et de l'histoire de sa patrie, specialement de cette de l'arrondissement; il possède une maison et des terres"; Bronnen: RANB F2 I 1310, nr. 256 (Statistique Personelle, oct 1810); Van der Aa, I, onder B, 140-141; NNBW VI, 110-111; M.A.F.T. van Son, "De familie In de Betou(w)", in: Afstemmen op Afstammen (Genealogische tentoonstelling Nijmegen 1980);

Rechter van instructie

MOORREES, Wilhelmus Sigismundus Johannes; Personalia: NH; * Nijmegen 1-12-1752 - † 21-12-1820; zn. van mr. Johannes, heer van Ubbergen en Persingen, raad en schepen van Nijmegen, baljuw van de Betuwe, en Wilhelmina Catharina Stock, broer van Franciscus Henricus; tr. 1. 1775 Laurentia Helmolt, 2. 1818 Johanna Dina Stiemes; Loopbaan: studie rechten; advocaat-fiscaal en ontvanger der Grote Gelderse Watertol, in 1810 richter van Nijmegen en collecteur der convooien en licenten, na 1813 officier van justitie Rb Nijmegen, wethouder Nijmegen; Opgave 1810: Zijn jaarlijks inkomen werd geschat op 2000 FF: "Fortune tres mediocre; instruit en jurisprudence; il possède une belle maison en ville et une petite campagne aux environ. Moralité: a eté attaché a l'ancienne constitution mais l'affection de ses concitoyens l'a maintenu constammant en place"; Proces-verbaal installatie Nijmegen door B. Storm op 15 juni 1811 in Journal de département des Bouches du Rhin van 25 juni 1811. Bronnen: NP 47 (1961) 224; RANB Bestuursarchieven 1795-1811, F2I 1310, nr. 256; 

Rechter

SCHENCK VAN NIJDEGGEN, Theodorus Martinus Wilhelmus; Personalia: RK; * Nijmegen 1773; Loopbaan: studie rechten te Duisburg (inschr. 1791 (NL 44 (1926) 369); 1808 schepen Nijmegen en commissaris judicature over de middelen te lande; 1809 lid schepenstoel land van Nijmegen, 1810 lid stedelijke raad, bleef tot 1840 rechter Rb Nijmegen, nam toen zelf ontslag; Opgave 1810: in 1810 werd over hem opgemerkt: "sans talens; fortune aisée, jouissant de beaucoup de considerations ayant des talens pour la jurisprudence. Il possède des terres"; in 1810 werd zijn jaarinkomen geschat op 4000 FF; Bronnen: RANB Bestuursarchieven 1795-1811, F2 I 1310, nr. 256; (Statistique Personelle okt 1810).

Rechter-plaatsvervanger

GHEIJN, Emanuel Frans Joseph van der; Personalia: RK; in 1810 27 jaar; geb. te Leuven, tr. 1811 Jeanette Schattel, dr. van Johan Melchior en Anna Elisabeth Schwenk; Loopbaan: studie rechten; 1808 schepen Nijmegen; 1810 advocaat Nijmegen; 1814 rechter van instructie Rb Nijmegen, 1831 ontslagen als RvI en als gewoon rechter geschorst, 1834 nam hij ontslag en werd advocaat te Nijmegen, verdacht van het zoek maken van gelden van het Oud Burgeren Gasthuis te Nijmegen, waarvan hij rentmeester was, lid PS Gelderland; Opgave 1810: in 1810 jaarlijks geschat inkomen 2000 FF; altijd rechter geweest, "Il est a son aise comme celibataire, riche comme heritier de son oncle, le maire de Nimège, qui l'a adopté"; Bronnen: RANB Bestuursarchieven 1795-1811, F2I 1310, nr. 256; (Statistique personelle Nijmegen, 1810); Bron: Nationaal Archief MvJ 5022; 

VOSS, Johan Petrus Anthonius; Personalia: RK; in 1810 30 jaar; zoon van E.B Voss, rentenier te Nijmegen; tr. Wijchen 1812 Wendeline van der Gheijn (zus van E.F.J van der Gheijn (zie hiervóór); Loopbaan: studie rechten Duisburg (inschr. 1795 (NL 44 (1926) 370); advocaat, in 1810 schepen Nijmegen; Opgave 1810: zijn jaarinkomen werd in 1810 geschat op 4000 FF; "Fortune mediocre, consistant en diacres et terre"; werd in 1810 "sans talens" genoemd; Bronnen: RANB Bestuursarchieven 1795-1811, RANB F2 I 1310, nr 256 (Statistique Personelle 1810);

SMITS Pzn., Dirk; Personalia: NH; in 1810 25 jaar, † Nijmegen 14-1-1832; Loopbaan: studie rechten; fiscaal van de in- en uitgaande rechten, advocaat, probeerde vergeefs rechter en zelfs president Rb Nijmegen te worden, bleef procureur aldaar; Opgave 1810: in 1810 werd zijn jaarinkomen geschat op 1000 FF; "très peu de fortune jusqu'a present. Il reunit des talents qui promettent beaucoup. Il est frère de dernier secretaire d'Assemblée de Hollande en France"; Bronnen: RANB Bestuursarchieven 1795-1811, F2 I 1310, nr, 256 (Statistique Personelle 1810);

Keizerlijk procureur

HEYMANS, Jean; Personalia: RK; Loopbaan: studie rechten; in 1810 advocaat te Brussel; in 1812 nog in functie; solliciteerde in 1817 tevergeefs naar het presidentschap van de rechtbank van Veurne. Bronnen: Journal de département des Bouches du Rhin van 25 juni 1811 (Proces-verbaal installatie Nijmegen door B. Storm op 15 juni 1811); RANB Bestuursarchieven 1795-1811, F2 1310 nr. 256; Van Hille, Nederlands Bewind, 148; Aubel, Rechtbank Nijmegen; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie"; werd in 1814 vervangen door W.S.J. Moorrees;

Substituut-procureur

RENNE, Jacobus Hendricus van der; Personalia: RK; * Roermond aug 1778 - † Arnhem 22-7-1858; zn. van Gerard Cornelis en Anna Maria Coy; ongehuwd; Loopbaan: studie rechten; 1802 subst. griffier Rb Roermond; 1807 rplv. en advocaat Rb Roermond; 1814 substituut-OvJ Rb Nijmegen, 1821 OvJ Rb Nijmegen; 1839 president Rb Nijmegen, 1840-1849 raadsheer Provinciaal Hof Gelderland; stond in 1842 op nominatie voor benoeming raadsheer Hoge Raad; Bronnen:  Van Koppen, Raadsheer, 186; 

Griffier

LOISEAU DE ROUIN, Jean Pierre; In december 1811 vervangen door Antoine Louis Breton, Loopbaan: afkomstig van Brussel; studie rechten; in 1810 ambtenaar bij de prefectuur van de Dijle; Opgave 1810: in een brief van J.D van der Bruggen aan Van Maanen d.d. 23 dec 1810 maakt hij melding dat De Rouin, afkomstig van Brussel, voor zijn post bedankt heeft. Van der Bruggen hoopt nu zelf benoemd te kunnen worden en vraagt Van Maanen een goed woordje voor hem te willen doen bij Beyts; ook de zwager van Van der Brugghen, J.M. van Singendonck van Dieden, die als lid van de commissie te Parijs Van Maanen heeft leren kennen, en de zwager van Van Singendonck, O. Repelaer, doen bij Van Maanen een goed woordje voor hem. Maar Van der Brugghen blijkt te laat te zijn. Beyts heeft inmiddels al een andere gevonden, wrs. de genoemde Breton; Bronnen:  Almanac Impérial 1812; Coll. Van Maanen 1900, inv.nr. 50;

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811