RECHTBANK VAN 1E AANLEG HOORN


NB. Vindplaats Archief: Noord-Hollands Archief Haarlem, Archief van de rechtbank van eerste aanleg te Hoorn (toegangsnummer 34)

President

MAURISSE, Pieter Simon; Personalia: * Leiden 5-3-1769 - † Batavia15-4-1833, tr. 1798 1. Joanna Maria Theodora van der Hoeven, 2. 1824 A.M.A. van Berckel; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1795); 1796 admissie advocaat Hof van Holland; 1803 advocaat-fiscaal te Batavia , 1808 president Raad van Justitie Batavia (bij verovering van Ned. Indië door de Engelsen in 1811 naar het vaderland teruggekeerd), 1816 keerde hij naar Ned. Indië terug; 1819-1827 president Hooggerechtshof Ned. Indië; Bronnen: Van der Aa, V onder M, 130; Zie over Indische periode J. Ball, Indonesian Legal History, 1602-1848 (Sydney, 1982) 192;

Rechter van instructie

WICKEVOORT CROMMELIN, Jan Hendrik van; Personalia: NH; * Haarlem 7-8-1765 - † Eemnes-Buiten 5-11-1827; zn. van Pieter Samuel, kapitein ter zee ter Admiraliteit van Amsterdam, en Cornelia Maria de Pape; tr. 1787 Anna Catharina Hellingman, dr. van Lambertus, vroedschapslid en burgemeester van Hoorn, en Maria Lucia Crap; Loopbaan: studie rechten Harderwijk (promotie 1785); schepen van Hoorn 1787, 1788-1795 derde secretaris Haarlem, vanaf 1803 hoofdofficier Hoorn, vanaf 1806 substituut- fiscaal over de middelen te lande in het ressort Hoorn, na 1813 officier van justitie Rb Hoorn; Opgave 1810: verklaarde dat het vermogen onzeker was vanwege de politieke toestand over de effecten; was toen gehuwd en had twee kinderen; Bronnen: NP 52 (1966) 106; Nationaal Archief MJP, 332, nr. 116; A.D. de Jonge, "Een Haarlemse vroedschap met weinig Haarlemmers. De restauratievroedschap in Haarlem van 1788 tot 1795" Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 40 (1986) 230-231; Kooymans; Hoorn, 289-300; Archiefdienst Kennemerland, Archief van Wickevoort Crommelin; Elias, II, 721-723;

Rechter

BRONCKHORST, Cornelis Reinier van; Personalia: * Utrecht 1-3-1759 - † Hoorn 14-1-1828, zn van Adriaan, burgemeester van Utrecht, en Meynarda Johanna van Cleef; tr. 1796 Theodora Merens, dr. van mr. Dirk, en Maria Cornelia van Gardingen  Loopbaan: studie rechten; 1799 kannunik van de Dom; in 1810 advocaat; in 1816 als opvolger van Maurisse president rechtbank Hoorn; Bronnen: HUA, Notarieel Archief, Notaris Klemme, inv.nr. U236a20, aktenr. 2, d.d. 07-01-1799;

SCHAGEN, Joan; Personalia: ged. Hoorn 23-3-1762 - † Hoorn 8-9-1812; Personalia: zn. van ;tr.1. 1789 Cornelia Johanna Merens, dr. van mr. Meijnard, en Cornelia Gallis; 2. 1801 Ida Elisabeth Berckhout; Loopbaan: studie rechten (promotie); aanvankelijk schepen Hoorn, tot 1795 secretaris Hoorn, vanaf 1804 weer schepen Hoorn; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen onzeker was vanwege de politieke toestand inzake de effecten; Bronnen: Nationaal Archief, MJP, 332, 116; NA, Coll. Van Maanen 1900, 46 (brief Minister van Justitie aan Van Maanen voor kandidaten vacature Schagen, 24-11-1812)

NB. Na zijn overlijden vervangen door Carbasius (zie hierna onder Alewijn) (Keizerlijk Besluit 1-12-1813, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19) 

Rechter-plaatsvervanger

ALEWIJN, Frederick; Personalia: * Amsterdam 15-5-1775 - † De Beemster (h. Vredenburgh) 11-9- 1817; zn. van mr. Frederick, schepen en burgemeester van Amsterdam (door de patriotten in 1787 afgezet), en Barbara Maria Fabricius; tr. 1799 Margaretha Christina Opperdoes, dr. van mr. Pieter, burgemeester en raad van Hoorn; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1794); 1794 advocaat, 1794-1795 commissaris Zeezaken te Amsterdam, 1804-1817 dijkgraaf De Beemster, 1808- 1814 hoofdingeland van de Schermer, na 1813 ontvanger der registratie, hypotheekbewaarder, lid raad Hoorn, lid Provinciale Staten Noord-Holland; Bronnen: NNBW IV, 32; NA 79 (1988) 94; Notices généalogiques et historiques sur la famille Alewijn Annuaire généalogique des Pays-Bas 1874; GA Amsterdam, Familiearchief Backer (met inventaris van I.H. van Eeghen), Elias II, 930.

Wordt in 1812 vervangen door Hendrik Carbasius (1761-1823), advocaat en voormalig onderprefect (Keizerlijk Besluit 20-6-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19) Over Carbasius http://www.parlement.com/9291000/biof/04077

VERSCHUER, Willem Diederik; Personalia: * Enkhuizen 4-4-1759 - † 24-2-1837; zn. van Arnout Simon, lid Staten van Holland, wethouder Edam, vrederechter kanton Edam, en Maria l´Epie; tr. Catharina Eva Appelman, zn. Arnout Joan wordt griffier Rb Hoorn; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1778); 1778 admissie advocaat Hof van Holland; in 1810 lid stadsbestuur Hoorn; Bronnen: Personalia-gegevens dankzij vriendelijke mededeling J.L. Verschuur, De Lutte;

BREDEHOFF DE VICQ, François van; Personalia: heer van Oosthuizen, Etershem, Hobreede, Kwadijk en Schardam; * Hoorn 24-7-1781 - † Hoorn 11-8-1849; zn. van mr. Gerbrand, schepen van Hoorn, en Agatha Maria Kaiser; tr. 1809 Elisabeth van Foreest, dr. van Nanning van Foreest en Christina Johanna Crap; Loopbaan: studie rechten; advocaat, 1803 president-hoofdingeland van de Zijpe en de Hazenpolder, dijkgraaf van de Beemster, bij overlijden president Rb Hoorn, lid Provinciale Staten Noord-Holland, lid raad Hoorn; Bronnen: Kooymans, Regenten, 365; NA 46 (1953) 99;

Keizerlijk procureur

HELSEN, Jean Baptist; Personalia: geb. te Zoerle (B). Loopbaan: Licentiaat rechten; 1803-1810 substituut-procureur Rechtbank van 1e Aanleg Antwerpen;  Bronnen: RANH, Archief Rb Hoorn, inv. nr. 110; Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, inv.nr. 47 (brief Beijts aan Van Maanen ongedateerd), Van Hille, Frans Bewind, 191.Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 14; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

NB. Zou zijn benoeming niet aannemen (brief ongedateerd van Beyts aan Van Maanen (NA, Collectie Van Maanen 1900, 47) maar wel benoemd worden in dezelfde functie te Sneek (zie aldaar); wordt in Hoorn  vervangen door Henri Joseph Schuermans, advocaat voor het Hof van Appel te Brussel; (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19) Schuermans zou rond de opstand van 1830 een belangrijke pion voor Van Maanen in Brussel zijn (Colenbrander, Inlijving en opstand, 56; zie uitvoerig Van Hille, Nederlands Bewind, 245-251; ARA Brussel, J. Logie, Inventaire des papiers Schuermans).

Substituut-procureur

BOGAERS, Frans; Personalia: in 1810 46 jaar - † 25-2-1853, zn. van Adrianus en Alida Jacoba Dankaerts; tr. Maria Elisabeth Guicherit, dr. van Abraham Caesar; Loopbaan: studie rechten; 1785 advocaat voor de Hoven van Justitie in Holland en Brabant, 1786 nouvelleschrijver bij de Raad van State, 1793 ontvanger van 's lands militaire hospitalen, 1796-1802 geen functie meer en verder als advocaat werkzaam, 1803 auditeur-militair te velde te Gorssel en te Zeeland, 1804-1807 gediend onder generaal Marmont, 1807 commies- rapporteur van de gardes en de deze troepen op hun veldtochten o.a. tegen de Engelsen in 1809 gevolgd, was in 1810 commissaris-rapporteur der Keizerlijke Hollandse Gardes, na 1813 officier van justitie Rotterdam en directeur van politie Rotterdam; Opgave 1810: verklaarde geen vermogen te hebben; was toen gehuwd en had zeven kinderen, waaronder zoon Adrianus, vice-president Rb Rotterdam en dichter) Bronnen: Nationaal Archief, MJP, 330, nr. 300; Nationaal Archief, Familiearchief Escher; CBG, dossier Bogaers; NNBW II, 191-192 (zoon Adrianus).

NB. Zou in 1813 worden overgeplaatst naar Rb Rotterdam in de plaats van Van Hees (zie aldaar) (Keizerlijk Besluit 29-1-1813, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19) werd in deze functie vervangen door Daniël Jan Bijleveld, advocaat, (Keizerlijk Besluit 24-3-1813, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19) Zie NP 45(1959) 61 (geb. Gorinchem 1791, tr. Maria Adriana Wilhelmina Elisabeth Pauw).

Griffier

BROEK, Abraham van; Personalia * Westzaandam 23-7-1772 - † Paramaribo 16-1-1818, zn van Aris en Grietje Brouwer; tr.1798 Eva Maria Merens, dr. van mr. Meynard Merens, secretaris van Hoorn; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1793); 1793 admissie advocaat Hof van Holland; vanaf 1802, na de dood van zijn schoonvader, secretaris schepenbank Hoorn, en buiten de jurisdictie van Hoorn nog praktiserend advocaat; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen onzeker was door de politieke toestand inzake de effecten; was toen gehuwd en had vier kinderen; Bronnen: Nationaal Archief, MJP, 332, 4;

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811