RECHTBANK VAN 1E AANLEG HAARLEM


Lit: C.W.D. Vrijland, De rechtbank te Haarlem (Haarlem, 1969)

NB. Vindplaats Archief: Noord-Hollands Archief Haarlem, Archief van de rechtbank van eerste aanleg te Haarlem (toegangsnummer 33)

President

CANTER CAMERLING, DaniŽl Jacobus; Personalia: * Haarlem 21-9-1754 - † 24-12-1816; zn. van mr. DaniŽl Jan Camerling, schepen, raad en burgemeester Haarlem, en Magdalena Adriana Canter Visscher; tr. 1790 Petronella Maria Heshuysen, dr. van mr. Adolf; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1778); 1778 admissie advocaat Hof van Holland; 1780 vroedschap, 1784 hoofd van een vrije compagnie, 1787 lid commissie van Defensie van Holland en Utrecht, 1795 lid municipaliteit Haarlem, 1796 schout Haarlem, 1804 directeur Bataafse Maatschappij van Wetenschappen, sinds 1809 president-schepen te Haarlem, in 1799 benoemd tot raadsheer Departementaal Gerechtshof van Texel, 1811-1816 president Rb. Haarem; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen geheel onzeker was; was toen gehuwd en had vier kinderen; Bronnen: Vrijland, Rechtbank Haarlem, 67; NNBW VII 270; Nationaal Archief MJP, 332, 115; CBG, dossier Canter; Van der Aa, II onder C, 12; portret in Vaderlandsche Historie ten vervolge op Wagenaar, XIV, 358;

Rechter van instructie

GAVERE, Pytter Lamberts de; Personalia: * Oosterend (Fr.) 1-4-1763 - † Haarlem 14-10-1814; zn. van Lammert Petrus en Sybrig Haantjesdr. Donia; (wrs. ongehuwd, in een brief aan Bosscha beschouwt hij huwelijk en hel als synoniemen); Loopbaan: studie rechten Franeker (ingeschreven 1783); in 1787 naar Deventer, waar hij zich aansloot bij de patriotse beweging; vriend van Bosscha; jul-aug 1795 procureur-generaal Hof van Friesland (waar Bosscha raadsheer was);  in 1799 benoemd tot raadsheer Departementaal Gerechtshof van de Eems; in 1810 raadsheer Departementaal Gerechtshof Groningen, verhuisde in 1810 naar Haarlem (reden onbekend) en was toen zonder emplooi; 1811-1814 rechter Rb Haarlem, jan-oct 1814 officier van justitie Rb Haarlem; Bronnen: Vrijland, Rechtbank Haarlem, 70 (vermeldt p. 19 dat van hem bewaard is een deel van zijn ambtskostuum); Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, 50 (brief Elout 22-11-1810 met aanbevelingen voor de Rb Haarlem, die hem zeer bekwaam achtte voor deze functie); Gerda C. Huisman, Voor revolutiŽn gebooren. Brieven van Johannes Bosscha aan Gerard Tjaard Suringar, Parijs, 1788-1793, (Leeuwarden, Fryske Akademy, 2001 (Rige Stķdzjes en Boarnemateriaal nr. 21) In pdf-format:  http://bibliotheek.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/UB/2001/HuismanG-revolutien/HuismanG-Voorrevolutiengebooren.pdf

Rechter

QUARLES VAN UFFORD, Pierre Nicolas;Waals; Personalia: * Den Haag 13-11-1757 - † Haarlem 21-4-1834; zn. van mr. Lodewijk, raad en burgemeester van Gouda, HenriŽtte van der Haer; tr. 1. 1793 Margaretha Geertruida Hoofman, dr. van Jacob, en Margaretha Willinck 2. 1809 Maria Susanna Hoeufft, weduwe van Christianus Wijnand Hubrecht, dr. van Leonard Pauw geboren Hoeufft en Ida Clasina de Mey; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1779); 1779 admissie advocaat Hof van Holland; leenman van Kennemerland en Brederode, in 1810 schepen Haarlem, 1811-1816 rechter Rb Haarlem, vanaf 1816 tot zijn dood president Rb Haarlem, na 1813 tevens lid gemeenteraad Haarlem; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen geheel onzeker was; was toen gehuwd en had zes kinderen, waarvan twee voorkinderen van zijn tweede vrouw; Bronnen: NA 43 (1950) 35; NL 1903, 103; Vrijland, Rechtbank Haarlem, 76; Nationaal Archief MJP,332, 115;

CROMMELIN, Herman Arnoldus; Personalia: * Haarlem 22-3-1767 - † Haarlem 5-10-1857; zn. van mr. Jacob, raad en schepen van Haarlem, en Anna Petronella Gerlings; broer mr. Pieter Samuel, belastingontvanger te Leiden en rentenier (Jaarboek MNL 1853); tr. 1799 Johanna Catharina Pancras Clifford, dr. van mr. Gerbrand; Loopbaan: studie rechten Harderwijk (promotie 1789); in 1810 schepen Haarlem, tot 1816 rechter Rb Haarlem, daarna wethouder en burgemeester van Haarlem; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen geheel onzeker was; was toen gehuwd en had twee kinderen; Bronnen: NP 1 (1910) 98; NP 46 (1960) 39; Vrijland, Rechtbank Haarlem, 68; Nationaal Archief MJP, 332, 115;

Rechter-plaatsvervanger

VERMEULEN, Gijsbert Andrť; Personalia: * Haarlem 25-7-1773 - † Heemstede (huis Zuiderhout) 24-9-1818, zn. van mr. Pieter en Elisabeth Schoock; tr. 1. 1793 Sophia Hillegonda de la Court, dr. van mr. Pieter en Catharina Sophia Ravensbergh. 2. 1797 Louisa Johanna van Tets, dr. van mr Arnoldus Adrianus en Wilhelmina Jacoba Hartingh.Deze tweede echtgenote hertrouwde 1821 met mr. Joan Huydecoper, heer van Maarseveen. Loopbaan: studie rechten Leiden (inschr. 1790); 1802-1803 schepen Haarlem, 1808-1810 lid vroedschap Haarlem 1811-1812 rechter-plv. Rb Haarlem, 1812-1813 substituut-procureur Rb Haarlem, na 1813 tot zijn overlijden raad Haarlem; firmant Vermeulen en Co, garentwijnder. eigenaar heerlijkheid Herwijnen; woont op Zuiderhout te Haarlem; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen geheel onzeker was; was toen gehuwd en had geen kinderen; Bronnen: Vrijland, Rechtbank Haarlem, 82; Nationaal Archief MJP,332, 115; A.D. de Jonge, "Een Haarlemse vroedschap met weinig Haarlemmers. De restauratievroedschap in Haarlem van 1788 tot 1795" Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 40 (1986)

NB. Neemt in 1812 de plaats in van Esser als substituut Keizerlijk Procureur (zie hierna) (Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19) Wordt vervangen door Dirk Arnold Willem van Tets van Goudriaan (Dordrecht 1785-Haarlem 1853) advocaat (Keizerlijk Besluit 20-6-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19) Deze zou rplv blijven tot 1816, daarna rechter tot 1834 en daarna president Rb Haarlem tot zijn overlijden in 1853 (Vrijland, Rechtbank Haarlem,81; met portret)

COUDERC, Henri Zacharie; Personalia: * Suriname 13-9-1767 - † Haarlem 13-4-1826; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1771); 1771 admissie advocaat Hof van Holland; was in 1810 baljuw van Brederode, tot 1826 rechter-plv Rb Haarlem; Bronnen: Vrijland, Rechtbank Haarlem, 67; portret in Gens Nostra 1995, 219;

ENSCHED…, Johannes; Personalia: * Haarlem 7-3-1785 - † Haarlem 8-10-1866; zn. van mr. Johannes, boekdrukker, lid stadsbestuur Haarlem, en Johanna Elizabeth Swaving; tr. 1810 Catharina Hillegonda van Walrť; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1805); 1805 admissie advocaat Hof van Holland; boekdrukker, firmant Joh. Enschedť en Zn., advocaat, sinds 1808 leenman van Kennemerland en leenman van Brederode, tot 1814 rechter- plv., 1811-1818 lid municipale raad c.q gemeenteraad Haarlem, 1814-1827 rechter Rb Haarlem, 1827 auditeur-militair in de provincie Noord-Holland, 1840 lid Tweede Kamer; Opgave 1810: verklaarde in 1810 dat zijn vermogen onzeker was; was toen gehuwd en had geen kinderen; Bronnen: NP 3 (1912) 89; Vrijland, Rechtbank Haarlem, 69; Nationaal Archief MJP, 332, 133 en 136;

Keizerlijk procureur

APERS, Carolus Joannes; Personalia: * Gent 8-12-1760 - † Gent 15-10-1819; zn. van FranÁois en Marie Livine de Keysele; ongehuwd; Loopbaan: studie licentiaat in de rechten 1787; rechter tribunal civil dťpartementale en later cour criminelle te Antwerpen (B), dec 1813 naar Gent teruggekeerd; 1814 rechter Rb Eerste aanleg Gent; Liet zich in Haarlem, waar na 1812 hij weinig vertoefde, waarnemen door zijn substituut; sprak nauwelijks Nederlands; Bronnen: Vrijland, Rechtbank Haarlem, 65; Van Hille, Nederlands Bewind, 174; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

Substituut-procureur

ESSER, Pieter Hendrik; Personalia: * Amsterdam 2-8-1780 - † Kramat (Batavia) 12-7-1825; Loopbaan: studie rechten Leiden en Harderwijk (promotie Harderwijk 1806), 1806 admissie advocaat departementaal gerechtshof van Holland; directeur Hollandse Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, tot dec 1811 substituut-procureur, 1816-1820 rechter Rb Haarlem, 1820-1825 procureur- generaal Hooggerechtshof te Batavia; Bronnen: Vrijland, Rechtbank Haarlem, 69; Van der Aa, II onder E, 71;

NB. Verlaat eind 1811 de rechtbank voor een ander functie en zal worden vervangen door Vermeulen (Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Griffier

TESTART, Cornelis Anthonie; Personalia: * Haarlem 28-12-1743 - † Hillegom 26-9-1812 in verband met ziekte zou hij maar enkele maanden het griffiersambt uitoefenen; Loopbaan: studie rechten; sinds 1761 secretaris Haarlem; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen geheel onzeker was; was ongehuwd; Bronnen: Vrijland, Rechtbank Haarlem, 81; Nationaal Archief MJP, 332, 115;

NB. Mag eindelijk met pensioen in 1812 en wordt vervangen door Jacob Nicolaas Elout commies-griffier,( * Haarlem 5-2-1771 - † Amsterdam 10-2-1830, zn. van C.T. Elout, bleef griffier tot 1816 (Keizerlijk Besluit 27-2-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811