RECHTBANK VAN 1E AANLEG GORINCHEM


NB. Vindplaats Archief: Nationaal Archief, Rechtbank van eerste aanleg te Gorinchem, 1811-1838 (toegangsnummer: 3.03.13)

President

PETERSOM RAMRING, Samuel Anton Nicolaas van; Personalia: NH * Zevenaar (Gld) 27-8-1766 - † Gorinchem 25-7-1811; zn. van Jonas, predikant in Oost-Indië, later Amsterdam, en Elisabeth Barkay; tr. Breda 1798 Carolina Henriëtta Antonia van Naerssen, dr. van Frederik Revixit, ontvanger van Roosendaal, en Anna Kuyper ; Loopbaan: studie rechten Harderwijk (ingeschreven 1789); 1795-1810 raad Hof van Justitie Bataafs Brabant, na 1802 Departementaal Gerechtshof van Brabant, overleed enigen maanden na zijn aantreden als president Rb Gorinchem; Opgave 1810: Zijn zwager mr. Jacques Teysset vroeg in 1810 aan Lebrun nog voor hem een plaats in het Keizerlijk Gerechtshof; was aanvankelijk benoemd tot rechter bij de Rb Breda. Bronnen: Mommers, Brabant, 498-499;

NB. Na zijn overlijden vervangen door Van Appeltere (zie hierna) (Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Rechter van instructie

APPELTERE, Simon Cornelis van; Personalia: NH; * Gorinchem 8-9-1769 - † Gorinchem 29-4-1824; zn. van Adrianus en Willemina Cornelia Brouwer; tr. 1797 Elisabeth Metman; Loopbaan: studie rechten (niet gevonden in lijst advocaten HvH); lid van het Departementaal Bestuur, sinds 1810 secretaris Gorinchem; na 1813 president Rb Gorinchem; 1814 lid vergadering van notabelen; Opgave 1810: in 1810 gehuwd en had geen kinderen; In een brief van C. Bijleveld (zie aldaar) aan Van Maanen d.d. 26 nov 1810 doet hij aanbevelingen voor de Rb Gorcum. De oude hoofdofficier van Gorcum, Cappelhoff, wilde vanwege zijn leeftijd graag geplaatst worden als lid van de Rb Gorcum. Bijleveld vermoedt dat Van Maanen dat voorstel niet overneemt, omdat deze bij eerdere gelegenheden Cappelhoff te weinig actief vond. Als PI stelde Bijleveld Van Appeltere voor, die hij uiterst bekwaam acht en een vraagbaak van heel Gorcum wordt beschouwd. In het verleden heeft hij vele aanbiedingen voor een andere post afgeslagen omdat hij secretaris van Gorcum wilde zijn, maar nu ambieert hij wel de post van PI. Bronnen: Nationaal Archief MJP, 332, 123; CBG, dossier Van Appeltere; Coll. Van Maanen 1900, 50;

NB. Na zijn benoeming tot president vervangen door Van der Cruijsse van Hoey, rechter plv.(Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Rechter

SCHARP, Johannes Christianus Personalia: * Axel 17-12-1781 - † Gorinchem 20-7-1820, zn. van Jan Scharp, predikant te Axel en Rotterdam en oudheidkundige (schrijver van de Geschiedenis van Axel in drie delen), en Anna Catharina Engelcke, tr. 1807 Barbera van Lom, dr van Theodorus Johannes Adrianus, advocaat en auditeur-militair te Gorinchem, en Johanna van Delsen. Loopbaan: studie rechten Groningen (promotie 1804); 1804 admissie advocaat Hof van Holland, bij zijn overlijden rechter van instructie te Gorinchem Bronnen: Over de vader: Nagtglas II, 581-583, Jaarbericht NML 1828.

OUWENS, Johannes, Personalia: ged. 3-6-1742 - † 27-4-1817, zn van Nicolaas, burgemeester Gorinchem,  en Cornelia Brand Loopbaan: oud-magistraat Bronnen:

Rechter-plaatsvervanger

FAILLE, Jacob de la; Personalia: NH; ged. Den Haag 15-10-1752 - † Oud Beijerland 17-5-1819; zn. van Cornelis, koopman te Den Haag, en Cornelia Guldemont; tr. 1776 Alida Johannna Brand, dr. van mr. Cornelis van Someren Brand; Loopbaan: studie rechten Utrecht (prom. 1775); 1775 admissie advocaat Hof van Holland; houthandelaar te Delft, in 1810 pensionaris Gorinchem, later vrederechter Oud Beijerland; Bronnen: NP 37 (1951) 21;

MEKERN, Martinus; Personalia: geb. Gorinchem 15-4-1789, † 00-10-1854, zn. van Willem, en Jacoba Appolonia Verhagen, tr. 1815, Sara Adriana Bertruda Handedoes; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1808); 1808 admissie advocaat Hof van Holland; in 1810 jurist te Gorinchem;  Nationaal Archief MJP,330, nr. 194-195;  Van Kempen, Gouvernement, 53.

CRUIJSSE VAN HOEY, Jan Willem van der, Personalia: * Gorinchem 10-12-1772 - † Gorinchem 16-1-1826, zn. van Jan Jacob van Hoeij, schout bij nacht Admiraliteit op den Maze, en Catharina Maria van der Cruijsse; tr. Margaretha Huberta Snoeck, dr. van Matthijs, burgemeester Gorinchem; Loopbaan: studie Leiden (prom. 1794) 1811 maire van Gorinchem, 1812-1826 rechter, later president Rb. Gorinchem Bronnen:

NB. Werd in 1812 rechter in de plaats van Van Appeltere.(Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19). Werd in deze functie vervangen door Antonius IJsbrand Bowier, (Keizerlijk Besluit 20-6-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Keizerlijk procureur

BEGHEYN, Jean Grégoire; Loopbaan: studie rechten (licentiaat 1776), advocaat en burgemeester van Geeraardsbergen (B), lid Staten van Vlaanderen, onder Frans Bewind (1795) secretaris-generaal van het land van Aalst, vrederechter en maire van Geraardsbergen; bleef tot 1813 in functie, daarna vervangen door de substituut, maar in 1815 tot tenminste 1820 OvJ Rb Gorinchem (een van de weinige Belgen die terugkwam!) Opgave: Beyts in 1810: Sous l'ancien régime bourgemestre de la ville de Grammont, membre dus chef-collège d'Alost, juge de paix et maire de Grammont, excellente moralité, de la lumière et de la fortune, pourrait honorer la place de président à Oudenarde et rétablir la réputation de ce tribunal, qui n'est pas mal délabrée. In 1815 schreef men over hem: 4000 frs de rente, bons principes, consideré; Beghijn, N. 66 jaar 4000 fr. Inkomen Homme de loi, Bons principes et consideré; ancien echevin (opgave van de departementaal intendant van de Schelde aan Willem I van meest vermogende inwoners, arrondissement Oudenaarde; Beterams, 181) Bronnen: Van Hille, Nederlands Bewind, 177; Van Hille, Frans bewind, 138; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

Substituut-procureur

WENTHOLT, Pieter; Personalia: NH; * Zutphen 7-2-1788 - † Rotterdam 9-1-1849; zn. van mr. Jan Steven, secretaris Zutphen en raadsheer Hoogerechtshof te Den Haag, en Maria Geertruid Agatha Verstege; tr. 1812 Geertruida Catharina van Hasselt, dr. van mr. Jan Hendrik, raad Hof van Gelre, en Anna Hendrica van der Sluys; Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1809); 1809 advocaat Hof van Holland kantoor houdende te te Amsterdam, na 1813 officier van justitie Rb Rotterdam; Bronnen: W. Wijnaendts van Resandt, Geschiedenis en genealogie van het Cleefsch-Zutphensche geslacht Van Hasselt van ±1530-1934 (z.pl. 1934) 138;

NB. Werd in 1812 overgeplaatst naar Rb Rotterdam in plaats van Weiland (zie aldaar) (Keizerlijk Besluit van 20 juni 1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19); werd vervangen Philippe Louis Begram, advocaat (Keizerlijk Besluit 10-10-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19).(P.L.Begram van Jaarsveld,1790-1866, president van de arrondissementsrechtbank te Gorinchem 1838-1866, lid van de Staten van Zuid-Holland 1840-1850 Bron: index op de brieven van Thorbecke, ed. G. Hooykaas, RGP-serie.

Griffier

VERPLANCKE, François; Personalia: in 1810 50 jaar, gehuwd en zeven kinderen; zoon werd in 1830 substituut Rb Brugge tot zijn dood in 1865; Loopbaan: geen rechtenstudie !; 1793-1798 rechter civiele rechtbank in het departement van de Lije (Brugge); kreeg dispensatie inzake zijn niet jurist-zijn; 1798-1810 griffier Cour de justice criminelle Departement van de Lije te Brugge; werd genomineerd voor de functie van rechter van instructie Rb Brugge, en ook als PG voor het Keizerlijk Hof te Brussel, maar zijn niet- jurist zijn bleek een belemmering; uiteindelijk volgde zijn benoeming te Gorinchem; Opgave: 1810 Beyts aan de minister van Justitie te Parijs over de kandidaten PG Keizerlijk Hof te Brussel: "Tel est mon cas avec Mr. Verplancke, greffier criminel à la Cour de la Lys - père de famille chargé de huit enfans; peu de fortune, beaucoup de probité et peu de talens; il n'a ni diplome de licencié en droit, ni dispense d'en produire un. Je lui réserve un greffe de première instance dans le département des Bouches de l'Escaut, si votre excellence approuve ma résolution, car je ne sais trop qu'en faire et sans la nouvelle organisation, cette famille ne serait pas ruinée. Ik faut donc que je trouve une issue pour elle dans cette même nouvelle organisation. Hereusement Mr. Verplancke sait le hollandais, c'est un grand point pour un greffier dans ce pays la." (Van Hille, Frans Bewind, 36). Bronnen: Van Hille, Frans Bewind, 36, 171; Hollands Bewind, 264;

NB Zou nooit verschijnen; wordt vervangen door Arnoldus Brocx, rechter van instructie Rb Brielle (zie aldaar) (Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19). Brocx nam deze benoeming niet aan en zou kiezen voor het notariaat in Brielle. Hij werd vervangen door Hubert Adriaan Moorees (1777-1842) (Keizerlijk Besluit 20 juni 1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19). Al die tijd, vanaf maart 1811 tot het aantreden van Moorrees, werd de functie van griffier waargenomen door de rechter Scharp.

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811