RECHTBANK VAN 1E AANLEG DEN BOSCH 


NB. Vindplaats Archief: BHIC, Rechtbanken in Noord-Brabant, 1811-1838; 

President

BOWIER, Hugo; Personalia: NH; * Den Bosch 6-3-1758 - † St-Michielsgestel (Brouwmeer) 11- 6-1834; zn. van Jan, drossaard van Boxtel en Liempde, en Henriëtta Maria Hermina Ackersdijck; tr. 1785 Theodora Elisabeth Baert Verspijck, dr. van Daniël en Sara Maria Aardewijn; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1780); jul 1780 advocaat, 1784 en 1789 schepen Den Bosch, 1793 raad Den Bosch, 1794-1796 commies 's landsmagazijnen in de Grebbelinie en te Den Bosch, 1804-1810 president Hoge Vierschaar Den Bosch, 1811-1814 president Rb Den Bosch, 1814-1825 advocaat- fiscaal der middelen te lande en directeur de belastingen in Noord-Brabant; Opgave 1810: zijn jaarlijks inkomen werd in 1810 geschat op FF 12.000,-; in dat jaar werd van hem gezegd "ses lumières et son integrité lui ont attire l'estime générale. C'est le plus considéré des magistrats de ce departement"; was in de Bataafs-Franse tijd Orangist; werd in 1815 in de adelstad verheven (jhr); Bronnen: NA 80 (1989) 369; Mommers, Brabant, 340-341; NA 38 (1940) 472; NL 1889, 58-59; RANB Bestuursarchieven 1795-1811, F2I 1310, nr. 72 (Statistique Personelle 1810); Uitvoerig over hem: Sassen, Studenten Illustre School 's-Hertogenbosch.

Vice-president

HORST, Lambertus Wilhelmus van der Personalia: RK; ged. Den Bosch 19-1-1760 - † Den Bosch 9-8-1840; zn. van Wilhelmus, timmerman en architect, en Hendrina Marsman; ongehuwd; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1784); 1795-1811 raadsheer Hof van Justitie, later Departementaal Gerechtshof van Braband,  1814-1838 president Rb Den Bosch; eigenaar van de Theeder Hoef te Sint Michielsgestel, aangekomen van erfenis van moeders zijde; Bronnen: MvJ 5022, Mommers, Brabant, 424-425; BHIC, collectie Sint-Michielsgestel, inv.nrs. 20,25;

Rechter van instructie

VOGELVANGER, Petrus Josephus Guilielmus; Personalia: RK; ged. Den Bosch 19-7-1767 - † Den Bosch 20-12-1831; zn. van Albertus Leonardus, koopman en medeoprichter R.K. Weeshuis te Den Bosch, en Catharina Heeren; ongehuwd; broer G.G. was van 1799-1802 secretaris Nationale Rekenkamer te 's-Gravenhage; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1790); 1794 schepen van Den Bosch; 1796-1810 advocaat Den Bosch, 1795 secretaris Provisionele Representanten Bataafs Brabant, 1798 secretaris Intermediair Administratief Bestuur voormalig gewest Brabant, 1799 secretaris Departementaal Bestuur van de Dommel, 1805-1806 secretaris Departementaal Bestuur Bataafs Brabant, 1806-1810 secretaris-generaal bij de landrost van Brabant (tractement fl.3500,-), 1814-1831 vice-president Rb Den Bosch; in 1810 werd zijn inkomen geschat op 6000 FF; Bronnen: Nationaal Archief, MvJ, 5022; Mommers, Brabant, 560-561; Duijvendak, Rooms, 237;

Rechter

HANSWIJK, Anthony van; Personalia: NH; ged. Den Bosch 19-3-1745 - † Den Bosch 20-2-1834, zn. van Johannes, koopman en slijter van wijnen, schepen en raad van Den Bosch, en Johanna Maria Catharina Hijssel; tr. 1803 Sabina Wilhelmina Mollerus, dr. van mr. Hendrik Mollerus; Loopbaan: studie rechten Leiden (ingeschreven 1761); 1778-1794 schepen van Den Bosch, 1794-1803 hoogschout van Den Bosch, vanaf 1803 hoogschout bij de Hoge Vierschaar van Den Bosch, tevens 1806-1810 substituut- fiscaal ter judicature over de gemene middelen te Lande in de ressorten Den Bosch en Eindhoven; bleef van 1811-1829 rechter Rb Den Bosch; Bronnen: Nationaal Archief, MvJ 5022; Mommers, Brabant, 403-404

HEURN, Ludovicus Guilelmus Ernestus van; Personalia: NH * Den Bosch 30-7-1771 - † 8-11-1845, zn. van Frans, secretaris van Den Bosch en het Kapittel van Oirschot, en Jeanne Esther Leopoldine Proebentow van Wilmsdorff, tr. Den Bosch 1795 Petronella Johanna Ackersdijk, dr. van mr. Willem Cornelis, advocaat, en Anna Franken; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1791); 1791 advocaat, 1781-1811 rentmeester kapittel Oirschot en 1800-1811 rentmeester kapittel Hilvarenbeek, 1803 lid Hoge Vierschaar den Bosch, 1814 officier van justitie Rb Den Bosch, 1815-1818 rentmeester der Domeinen van de kapittels van Oirschot en Hilvarenbeek; 1838 raadsheer Provinciaal Hof Noord-Brabant; Bronnen: BHIC, Archief familie van Heurn, 1476-1847; F.C. van Heurn, Gedocumenteerde afstammingsstaat van het geslacht Van Heurn (2e dr. z.pl. 1960-164); Van Haastert, "Beschouwingen", 119; Het Gerechtshof te 's- Hertogenbosch, 1838-1988 (Den Bosch, 1988) 61; .Over broer Johan zie Sassen, Studenten Illustre School 's-Hertogenbosch, en O. Moorman van Kappen, 'Een achttiende-eeuwse dissertatie over de regalia in de Meierij van 's-Hertogenbosch', in: Th.F.A. Bosman e.a. (ed.), Brabants recht dat is ... (Assen 1990) p. 209-216; Gezinsportret Van Heurn-Ackersdijk van R. Jelgerhuis: vierde van links LGE van Heurn. 'Mogelijk te identificeren als Lodewijk W.E. van Heurn met vrouw en kinderen, zijn nog ongetrouwde zuster en de in 1795 reeds weer hertrouwde weduwnaar van een andere zuster. In verband met de geboortedatum van het jongste kind (8-1-1802) en de overlijdensdatum van Florentius Verster (24-4-1802), zou dit groepsportret dan in het eerste kwartaal van 1802 vervaardigd moeten zijn'.

LOSECAAT, Jacobus; Personalia: NH; ged. Den Bosch 27-4-1774 - † Den Bosch 30-4-1848; zn. van Pieter, lid Departementaal Gerechtshof van Brabant, en Antonetta van Esvelt (broer Pieter rechter-plv. Rechtbank van 1e Aanleg Breda); Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1801); griffier Hoge Vierschaar van Stad en Meierij van Den Bosch, vanaf 1814 rechter van instructie, 1838 raadsheer Provinciaal Hof Noord-Brabant, lid gemeenteraad Den Bosch; Bronnen: NL, 1952; Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 1838-1988 (Den Bosch 1988) 72; MvJ, 5022.

MOBACHIUS QUAAT, Daniël; Personalia: NH; ged. Den Bosch 19-6-1765 - † Nijmegen 14-6-1813; zn van Willem, predikant, vanaf 1765 hoogleraar wijsbegeerte Illustre School Den Bosch, vanaf 1769 predikant te Haarlem, en Maria Emilia van Heurn; tr. Den Bosch1795 Adriana Hermanna Heshusius, geb. Hindelopen; Loopbaan: studie letteren en rechten Leiden (promotie 1789); 1789 advocaat voor de Raad van Brabant; vestigde zich te 's-Gravenhage; in 1799 benoemd tot raadsheer Departementaal Gerechtshof van Schelde en Maas 1812 president Rb Nijmegen; Bronnen: Varia Historia Brabantica III, 292-293; Aubel, Rechtbank Nijmegen;

NB. In juli 1812 vervangen door Petrus Simon van Son, 1800-1803 drossaard van Waalwijk, 1803-1807 lid Hoge Vierschaar van Stad en Meierij van Den Bosch, 1807-1809 fiscaal der middelen te lande in het Departement Brabant, 1809-1810 idem in Oost-Friesland, jan 1812-jul 1812 substituut-procureur Rb. Den Bosch, in 1821 nog steeds rechter (MvJ 5022)

SASSEN, Joannes Henricus; Personalia: RK; ged. Den Bosch 17-5-1785 - † Den Bosch 5-5-1830; zn. van Hubertus, keurmeester van goud en zilver, en Antonia Ruwel; tr. 1809 Henrica Francisca van der Monde; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1804); 1804 advocaat voor het Departementaal Gerechtshof van Braband, tevens in 1808 pensionaris, later secretaris Den Bosch, (trad aanvankelijk in juni 1811 als waarnemend griffier op); 1813 gijzelaar van de Franse troepen, 1814 secretaris van de commissarissen-generaal Bangeman Huygens en Van Hugenpoth te Roermond en Maastricht, 1815-1830 advocaat te Den Bosch, 1815-1830 lid Provinciale Staten Noord-Brabant, 1818-1830 lid Gedeputeerde Staten Noord-Brabant; schreef Proeve van een beredeneerd overzigt van het burgerlijk wetboek voor het koningrijk der Nederlanden (Den Bosch, 1827) en Brieven voor het ontwerp van Wetboek van Strafvordering (Den Bosch, 1829); Bronnen: NP 38 (1952) 284; Duivendak, Rooms, 346; Van Kempen, Gouvernement, 368; Van Haastert, "Beschouwingen", 119; Van der Aa, VI onder S, 43; Uitvoerig over hem: Sassen, Studenten Illustre School 's-Hertogenbosch. NB. broer Jacobus Joannes was rijksadvocaat in Limburg;

VERHOEVEN, Johannes Henricus; Personalia: RK; * Veghel 2-10-1775 - † 's-Hertogenbosch 30-1-1817; zn. van Henricus Johannes, landbouwer, en Wilhelmina Jacobs van Zandvoort; tr. Den Bosch 1813 Allegonda Lansdael, dr. van Richard, en Maria Anna Mulders; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1802); 1803 advocaat voor het Departementaal Gerechtshof van Braband, 1810 advocaat-fiscaal voor de middelen. ; Bronnen: Van Haastert, "Beschouwingen", 119; BHIC, Archief advocaat J.H. Verhoeven, 1648-1816;

Rechter-plaatsvervanger

CONVENT TEN OEVER, Hendrik Christiaan van; Personalia: NH; * Woerden 11-10-1785 - † Den Bosch 12-3-1850, zn van H.H. ten Oever, professor en predikant te Woerden en Den Bosch, tr. Geertruida Terbruggen; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1805); 1805 advocaat voor het Departementaal Gerechtshof van Braband; vanaf 1811 waarnemend substituut officier; vanaf 1812 substituut-officier was dit nog in 1821, in 1823 auditeur-militair te Den Bosch; Bronnen: NHJ 6, 95; Van Haastert, "Beschouwingen", 119; RANB Archief Raad van Brabant, inv.nr. 1394, MvJ 5022; Publiceerde met J.J. Versfelt, Vlugtige bedenkingen op het Nederlandsch Crimineel Wetboek voor het krijgsvolk te lande ('s-Gravenhage, 1842)

BOREEL DE MAUREGNAULT, Johannes Laurentius; Personalia: NH; * 's-Hertogenbosch 26-11-1786, † Alkmaar 15-9-1819; zn van Gerard Arend, luitenant-kolonel der infanterie, en Maria Sophia Verster de Balbian; tr. Utrecht 1808, Cornelia Sophia Louisa Blom, dr. van Christiaan en Helena Louisa Immens; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1808), in 1812 tot zijn dood griffier RbEA Alkmaar; Bronnen: NA (42) 1949, 69; Als student betrokken bij een doodslag op de vrouw van een koetsier (artikel P. 't Hart in tijdschrift Oud-Utrecht);

NB. Zijn benoeming tot griffier te Alkmaar in Keizerlijk Besluit 10-10-1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

SPOOR, Adriaan Pieter; Personalia: NH.; ged. Eindhoven 14-4-1782 - † Den Bosch 28-7-1854; zn. van Willem Lodewijk Joost, drossaard Eindhoven en Cranendonk, en Elisabeth Maria de Bas; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1806); 1806 admissie als advocaat voor het Departementaal Gerechtshof met praktijk te Den Bosch onder M. Bowier, jan-sep 1814 secretaris van de commissarissen-generaal in Noord-Brabant, mrt 1815 militie-commissaris, schoolopziener district Den Bosch; Bronnen: Van Kempen, Gouvernement, 369;

WIJS, Johannes de; Personalia: RK * Den Bosch, 4-3-1777 - † 's-Hertogenbosch, 27-3-1823;  zn. van Cornelis Franciscus, wijnkoper en brander, en Anna Maria van Someren; ongehuwd; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1804); 1804 advocaat voor het Departementaal Gerechtshof van Braband, tevens 1807-1810 rentmeester van de commissie tot de provisionele justitiekosten over Stad en Meierij; na 1813 rechter Rb Den Bosch, in 1821 nog steeds rechter; Bronnen: MvJ 5022; Van Haastert, "Beschouwingen", 119; BS 's-Hertogenbosch;

Keizerlijk procureur

BELEN, van der, Joseph Lambert Francois; Personalia:  * Leuven 3-9-1767 - RK Brussel 26-1-1847, zn.  Martin, medicus en hoogleraar te Leuven, en Catharine Vandermeulen; Loopbaan: studie rechten Leuven (promotie 1792), 1792 advocaat voor de Raad van Brabant te Brussel, 1804 griffier van het Departementaal Gerechtshof; 1811 raadsheer Keizerlijk Hof Brussel, bleef daar als lid Hooggerechtshof tot zijn dood. Bronnen: RANB, RvB inv.nr. 1394 (admissiebrief advocaat); Van Hille, Nederlands Bewind,178; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

NB. Niet aangenomen, want in hij werd in 1811 benoemd tot raad Keizerlijk Hof Brussel; werd vervangen door Van der Beken Pasteel. Deze op zijn beurt in 1812 vervangen door François Paradis.

Substituut procureur

BEKEN PASTEEL, Joseph Marie Emmanuel Arnold van der Personalia: RK * Leuven 1787 - † Brussel 1875 zn van Jhr.Mr. Jacob Joseph en Jeanne Richarde Josephe de Grez; Loopbaan: studie rechten; 1813 advocaat Hof van Beroep Brussel; broer was Michel Alexander Joseph, werd in 1828 rechter Rb Eindhoven en in 1838 president. Deze was gehuwd in 1810 met dr. van de vooraanstaande magistraat en fabrikant te Eindhoven Johannes Theodorus Smits (Mommers, Brabant 529) Bronnen: NA 1988; website Parlement & Politiek.

NB. Door benoeming Van der Belen als raadsheer Keizerlijk Hof Brussel werd hij keizerlijk procureur; als substituut werd hij vervangen door Joseph Charles Frederic Mesdach (geb. 7-1-1788 te Veurne, zn. van Guillaume François, heer van Ter Kiele, voorzitter Rb Veurne onder bewind Jozef II, en Angèle Walwein; gehuwd; zijn zoon werd PG bij Hof van Cassatie; studie rechten Brussel (lic. 1810) 1811 substituut te Veurne en direct daarna Den Bosch, 1815 substituut en daarna procureur des konings te Kortrijk, 1825 procureur des konings Antwerpen, 1830 raadsheer Hof Brussel tot 1832; Van Hille, Nederlands Bewind, 229; over de vader, Van Hille, Frans Bewind, 108, nt. 14; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie").

Griffier

LEVISSE, Carolus Franciscus; Personalia: RK; * Brussel 21-2-1785 - † Den Bosch 16-4-1827; zn. van Hilarius Franciscus en Catharina Engelbeens, grondeigenaresse te Brussel; tr. Den Bosch 1818 Joanna Henrica Ruwel, dr. van Joannis en Adriana Mulders (schoonmoeder van de rechter Sassen was ook een Ruwel); Loopbaan: studie rechten; 1810 advocaat Brussel, 1811 assessor Tribunal de Douanes te Utrecht, sep 1811 in functie als griffier Rb Den Bosch, rechter J.J. Sassen nam tot dan waar, feb 1814 ontslagen als griffier ingevolge SB 12 december 1813, dat bepaalde dat de niet-Nederlanders uit hun posten waren ontslagen, krijgt in april 1814 mede op voorspraak van de rechtbank, die meende dat hij de Nederlandse taal beheerste, zich snel in het Bossche had ingewerkt, ijverig was en de nieuwe orde toegenegen was, dispensatie en blijft griffier Rb De Bosch tot zijn dood; was wrs. ook de rechterhand van Beijts toen hij in Den Haag samen met Van Maanen de rechterlijke organisatie in werking meest zetten (Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, inv.nr. 47 (brief Beijts aan Van Maanen, ongedateerd) Bronnen: MvJ 5022; RANB, Rechterlijke archieven 1811-1838, inv.nr. 793;

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811