CONSEIL DES PRISES TE PARIJS


Raadsheer

QUINT ONDAATJE, Pieter Philip Jurriaan, Personalia: NH; ged. Colombo 18-6-1758 - † Batavia 30-4-1818; zn. van Willem Jurriaan, predikant, en Hermina Quint; Ondaatje kwam in 1778 naar Amsterdam, waar hij woonde bij zijn grootvader Pieter Quint; tr. 1794 (als banneling te Calais) met Christine Hoevenaar, dr. van Adrianus Hoevenaar, een Utrechts patriot, en gescheiden echtgenote van J.C. Hespe, redacteur van de Politieke Kruyer; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1787) en filosofie Utrecht (promotie 1782) was in Utrecht kamergenoot van Jacobus Bellamy; 1783 officier van de Gewapende Burgerwacht tot de rang van majoor, 1787 kapitein te voet van een compagnie infanterie in het regiment van generaal-majoor Baron Van der Borch, adjudant-generaal van de verzamelde troepen en het garnizoen te Utrecht en diverse andere militaire functies, 1792 vrijwillig jager in het vrijkorps van vreemdelingen te Duinkerken, vervolgens kapitein in het Franse leger en kapitein- adjudant in het hoofdkwartier te Antwerpen, 1793 grenadier-vrijwilliger tijdens de belegering van Duinkerken door de Engelsen en de Oostenrijkers, 1795 ondersecretaris bij het departement van Oorlog te Den Haag, 1796 lid van de directie van de VOC te Amsterdam, 1798 secretaris-generaal bij het Agentschap van Inwendige Politie en Binnenlandse Correspondentie te Den Haag, 1799 wederom lid van de directie VOC, maar nam in hetzelfde jaar ontslag vanwege problemen, beef advocaat te Den Haag, 1805 lid van de Raad van FinanciŽn en lid van de Raad van de Douanes, Imposten en Rechten, 1808 griffier van deze Raad, lid van de Raad van Judicature met een tractement van fl.3500,-, na 1813 stelde hij door middel van rekesten pogingen in het werk om benoemd te worden tot consul te Parijs, werd uiteindelijk in 1815 benoemd tot raadsheer in het Hof van Justitie te Batavia, alwaar hij ook overleed; Opgave 1810: verklaarde geen vermogen te bezitten; was toen gehuwd en had acht kinderen (waarvan drie uit het eerste huwelijk van zijn vrouw); Bronnen: Mommers, Brabant, 482-483; Nationaal Archief MJP, 330, nr. 291; DBNL; R.E. de Bruin, 'Pieter Quint Ondaatje (1758-1818). Patriottenleider', in: Utrechtse biografieŽn. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, deel 1, Utrecht, p. 145-149; C.M. Davies, Memorials and Times of Pieter Philip Jurriaan Quint Ondaatje (Utrecht, 1870; met autobiografie).

VERNIERS VAN DER LOEFF, Steven Adriaan Personalia: de voornamen van beide grootvaders! * Veere 13-9-1769 - † Voorburg 17-5-1818; zn. van mr. Manta Stephanus van der Loeff, burgemeester Veere, en HenriŽtta Suzanna Westerwijk Forsborgh, dr. van Andreas; tr. 1. 1791 Adriana Willemina Piper, 2. 1802 Maria Sophia Sypkens, dr. van Eltjo Reinold, 3. 1808 Catharina Maria Commelin; Loopbaan: studie rechten; mei 1786 lid magistraat Veere, gedeputeerde namens Veere in Staten van Zeeland, 1789 ontvanger successierechten, 1791- 1795 raad Hof van Holland, sinds apr 1802 lid Raad In- en Uitgaande Rechten, na 1805 Raad van Judicature geheten (tractement fl. 3500,-); na 1813 lid Hooggerechtshof van FinanciŽn en Zeezaken. Opgave 1810: verklaarde dat hij zijn vermogen gestoken had in allerlei gelden voor ambten, lid magistraat Veere en gedeputeerde fl.700.-, raad Hof van Holland, fl 10.000,- en lid Raad van Judicature fl.36.000,-, zijn vrouw had bovendien effecten, maar die waren door de tijdsomstandigheden niet veel meer waard; was toen gehuwd en had een zoon van 17 jaar die bij de Marine diende, en een van 15 jaar. Bronnen: NP 40 (1954) 303; Nationaal Archief MJP, 330, nr. 286; Homines Novi 554-555 (vader).

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811