RECHTBANK VAN 1E AANLEG BRIELLE


NB. Vindplaats Archief: Nationaal Archief, Rechtbank van eerste aanleg Brielle, 1811-1838 (toegangsnummer 3.03.10)

Lit: L.C. van der Knoop, "De rechtbank van Brielle, 1811-1877", in: Hollandse studiŽn, 3 (1972).

President

ADRICHEM, Christaan van Personalia: NH; * Den Bosch 16-12-1770 - † Sommelsdijk 28-2-1841; zn. van mr. Hendrik Albert, schout en drossaard van Helmond, schepen van 's- Hertogenbosch, en Anna Maria Beusechem van der Linden; tr. 1. Sommelsdijk 1797 Anna Elisabeth van Bosheyden, dr. van Johannes, baljuw en secretaris Sommelsdijk, en Gerbrandina Regina Hulscher, tr. 2. 's-Hertogenbosch 1805 Johanna FranÁoise van Heurn, dr. van mr. Frans, raad, schepen en stadssecretaris Den Bosch, en Jeanne Esther Leopoldine von Proebentow Wilmsdorff; Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1793); admissie advocaat Hof van Holland 1793, baljuw te Sommelsdijk; bleef tot zijn dood president van de rechtbank Brielle; stierf arm, want zijn kinderen verwierpen de erfenis; Bronnen: CBG, dossier Van Adrichem; Jaarboek CBG 27 (1973) 231; Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Oud-notarieel archief, toegang 110,  inv.nr.1316 (inventaris nalatenschap)

NB. FamilieVan Adrichem was afkomstig van Brielle.

Rechter van instructie

BROCX, Arnoldus Personalia: * Waalre 26-8-1779 - † Den Haag 22-1-1861; zn. van Jan Manuel, secretaris schepenbank Veldhoven, Zeelst en Blaarthem, en Anna Catharina Ross; tr. Brielle 1798 Celia Dorsman, dr. van Pieter, en Adriana Kluit; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1797); 1796-1797 stadhouder- baljuw van Voorne, 1797-1806 procureur te Brielle, 1801-1811 schepen Brielle, 1806-1807 notaris Brielle, in 1810 Chef van de Divisie Ministerie Binnenlandse Zaken, 1811-1813 notaris Brielle, 1813-1830 werkzaam bij ministerie Binnenlandse Zaken, 1830-1838 werkzaam bij ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en KoloniŽn, jan-mei 1834 minister van KoloniŽn a.i, 1838-1856 griffier Hoge Raad; Bronnen: Hartong, Protocollen, 38; Van Koppen, Raadsheer, 206; Portret in De Hoge Raad der Nederlanden 1838-1988. Een portret, p.47.

NB Wordt in 1812 benoemd tot griffier in de Rb Gorinchem (zie aldaar) (neemt deze benoeming niet aan en blijft notaris in Brielle, wordt in 1813 wel benoemd tot rplv. Brielle volgens Keizerlijk Besluit 1-1-1813 (Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19); wordt in deze functie vervangen door Samuel Aansorgh (zie onder Anemaet) (Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19).

NB: Nazien http://www.parlement.com/9291000/biof/02133 die zegt:

Rechter

ANEMAET, Sebastiaan Hendrik; Personalia: * Nieuwe Tonge 28-1-1786 - † Nieuwe Tonge 3-2-1863; zn. van Pieter Anemaet, notaris te Oude Tonge, en Arendje van der Valk; tr. 1. 1808 Maria Johanna Arnoldina Lette, dr. van Joannes Arnoldus, 2. 1812 Jacomina Maria Amstrong; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1806); 1808-1811 notaris op Overflakkee, 1811 vrederechter, 1812-1863 notaris Sommelsdijk, 1817 schout en secretaris van Nieuwe Tonge, 1826 burgemeester Nieuwe Tonge, 1840-1853 lid Tweede Kamer, in 1844 een van de Negenmannen; Bronnen: NNBW V 20; De Bosch Kemper, Geschiedenis van Nederland na 1830, IV, 317 e.v.; Ned. Alg. Familieblad 1883-1884, nrs. 97, 103 en 106; 

NB. Nam direct na zijn benoeming ontslag om vrederechter te worden, vervangen door Samuel Aansorgh, (ged. Zaltbommel 2-6-1744 tr. 1774 Ebeldina Bartholds Geertsema)  advocaat, notaris, raad in het graafschap Culemborg, in 1795 maire van Zaltbommel (koos patriotse kant), sinds 1796-1811 raad Hof Utrecht, na 1802  Departementaal Gerechtshof Utrecht, 1811  griffier van het politiegerecht te Utrecht (Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

FEITH, Pieter Rutger: Personalia: * Zwolle 8-9-1773 - † Zwolle 12-3-1853; zn. van Rhijnvis, tot 1787 burgemeester van Zwolle, dichter, en Ockje Groeneveld; tr. 1797 Adriana Maria ten Dall; Loopbaan: studie rechten Groningen (inschr. 1791); in 1810 advocaat te Den Haag; later rechter te Almelo, vanaf 1838 raadsheer Provinciaal Hof Overijssel; Bronnen: NA 39 (1941) 381; NNBW I, 853; Publicaties: Gedichten (2 dln.; Leeuwarden, 1839);

NB. Zou in 1811 rechter.plv. worden bij de RbvEA te Almelo. Wordt vervangen door Pierre Charles Farjon, oud drossaard van Holset en broer van J.L. Farjon, raadsheer in het Keizerlijk Hof te Den Haag.(Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19). De volgende gegevens vonden we op de website van de familie Farjon: "Pierre Charles wurde am 06.01.1762 geboren. Von ihm ist bekannt, dass er am 15.10.1781 SchultheiŖ und danach Drost wurde. Am 23.04.1781 wurde er BŁrger von Maastricht. Spšter war er Richter am Amtsgericht von Den Briel.Er heiratete in 1816 mit der Baronesse Maria Wilhelmina van Eck. Gestorben ist er in 1827. Die Ehe bleib kinderlos, es gibt keine Nachkommen." (http://www.farjon.de/9.html) 

Rechter-plaatsvervanger

ANGELBEEK, Johan Christiaan van; Personalia: * Batavia 2-7-1757 - Den Haag 15-11-1829; zn. van Johan Gerard, gouverneur van Ceylon, en Jacomina Leever; tr. 1772 Maria Aletta van de Graaff, dr. van Sebastiaan, majoor dragonders, en Geertruida van Vinceler; Loopbaan: studie rechten Utrecht (ingeschreven 1777); 1780 advocaat- titulair, 1785 koopman en fiscaal-provisioneel te Colombo, 1792 hoofdadministrateur en raad van justitie te Colombo, na 1796 "secundus" te Ceylon in dienst van het Ministerie van Oorlog, in 1810 naar Nederland teruggekeerd; Bronnen: NNBW VI 41;

NB. Neemt in 1812 ontslag en wordt vervangen door Gerardus Brender ŗ Brandis (* Amsterdam 28-1-1781 - † Rotterdam 26-1-1840, zn van Gerrit, secretaris van Amsterdam, bekend dichter en toneelschrijver, en Alida Blomdeel, tr. 1805 Geertruij Alida Boom, advocaat, later consul in BraziliŽ) (Keizerlijk Besluit 20-6-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

KRAYENHOFF VAN DE LEUR, Adrianus Rudolphus; Personalia: * Colombo 14-5-1780 - † Brielle 9-9-1850; zn. van Cornelis Dionysius Krayenhoff, opperkoopman OIC, gezaghebber te Galle (Ceylon), en Anna Jacoba van de Leur; tr. Middelharnis 1800 Cornelia Elisabeth Kolff, dr. van Adrianus Quirinus, wijnkoper, secretaris en schepen van Middelharnis, en Hendrina van der Hoeven; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1800); advocaat, 1809-1838 notaris Brielle, tevens vrederechter; 1838 officier van justitie Rb Brielle; Bronnen: NP 43 (1957) 168; Hartong, Protocollen, 140;

Keizerlijk procureur

HUART, Theodorus Josef; Personalia: * Tienen; Loopbaan: 1810 advocaat te Brussel; solliciteerde in 1817 vergeefs naar de functie van procureur des konings te Dendermonde, in datzelfde jaar naar de functie van substituut te Oudenaarde en gaf als aanbeveling: "connaitre les langues franÁaises, nťerlandaises, flamandes et latines", idem in 1818 naar het presidentschap van Oudenaarde. Toen werd van hem opgemerkt:"Hij is nog zeer jong, heeft geene gevestigde reputatie en is voor het voorzitterschap ongeschikt". Bronnen: Van Hille, Nederlands Bewind, 106, 123, 130, 213; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

Substituut-procureur

HOYER, Hermanus Theodorus; Personalia: NH; * Brielle 26-9-1789 - † Brielle 7-8-1862; zn. van mr. Willem, baljuw en schepen Brielle, en Johanna Huberta Hoevenaar; tr. 1819 Hermanna Johanna Roosendaal, dr. van ds. Wolfert Abraham; Loopbaan: studie rechten; was in 1810 advocaat te Brielle, zou in 1813 met twee anderen de Fransen uit Brielle hebben verjaagd; bij overlijden president Rb Brielle; Bronnen: NP 30 (1944) 146; Van der Aa, III onder H, 424;

Griffier

RIPPING, Kornelis GabriŽlszoon; Personalia: * Tholen c. 1775 - † Brielle 3-9-1846, zn. van GabriŽl, predikant te Tholen en Middelburg, en Cornelie Petronelle de Bok; (broer Hendrik is medicinae doctor te Middelburg), ongehuwd; Loopbaan: studie rechten; 1802 schout en secretaris van Melissant en Nieuwe Tonge, 1803-1811 notaris Melissant, sinds 1803 secretaris van de Vierschaar van Zuid-Voorne, tot zijn dood griffier Rb Brielle; Opgave 1810: verklaarde alleen van zijn inkomsten te moeten leven, het secretariaat van de Vierschaar leverde geen enkele verdienste op (veelal waren honoraire functies gekoppeld aan lucratieve functies); was toen ongehuwd; Bronnen: Nationaal Archief MJP,332, 129;  Hartong, Protocollen, 205; zijn testament 6-2-1836 en ongeopend testament dd. 24-10-1840 berusten in het archief van notaris Pieter van Andel (Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, toegang 110, inv.nrs 1399 en 1403).Zeeuws Archief, Archief familie Tak Labrijn, inv. nr. 25 ("Geslachtsregister Ripping". In 1904 gemaakt afschrift door P.C. Labrijn en door hem bijgehouden tot 1935. Met enige brieven, familieberichten en foto's. 1822-1935)

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811