KEIZERLIJK HOF TE BRUSSEL


Raadsheer

STORM, Bernardus, Personalia: RK; * 's-Hertogenbosch 14-8-1749 - † Brussel 11-6-1832 (Van Hille, Nederlands Bewind, noemt als sterfdatum 10-6-1856 hetgeen niet kan kloppen gelet op zijn leeftijd); zn. van Wilhelmus, en Joanna Elisabeth van Linden, weduwe van Dominicus Duchateau; tr. 30-7-1787 Johanna Elisabeth van Meeuwen, dr. van Joannes, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch, erfsecretaris van Oss, Lithoyen, Heeswijk en Nistelrode; Loopbaan: studie rechten Leuven (promotie 1773)) 1773 advocaat Raad van Brabant, rentmeester van de heerlijkheid Drunen, 1795-1797 lid Hof van Justitie van Bataafs-Brabant, 1797-1798 lid Tweede Nationale Vergadering, 1798-1801 lid Vertegenwoordigend Lichaam, 1802-1810 president Departementaal Gerechtshof te Breda, 1810 samen met Baron Beijts belast met de voorbereiding van de invoering van de Franse rechterlijke organisatie in Brabant, 1811-1813 raadsheer Keizerlijk Hof te Brussel en tevens voorzitter Hof van Assisen te 's-Hertogenbosch, 1813-1830 raadsheer Hooggerechtshof te Brussel; werd in 1830 afgezet (volgens Van Hille,); Bronnen: Mommers, 536-537; RANB Archief Storm; Fabri Stichting Den Bosch, Archief Verheijen (brieven (1802-1810) Storm aan J.A.T.J. Verheijen, drost van Boxmeer). Over de familie Van Meeuwen: Van Kempen, Gouverneurs beide Limburgen, 130. Van Hille, Nederlands Bewind, 257;

BELEN, van der; zie onder Rechtbank 's-Hertogenbosch

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811