Rechters in 1811

Rechters in 1811

 

 

Vrouwe Justitia zonder blinddoek van Jacobus Cressant, 1731

UPDATE 25-11-2023

LEVENSBESCHRIJVINGEN VAN ONZE EERSTE PROFESSIONELE RECHTERLIJKE MACHT

Deze site bevat ruim 400 biografieŽn van de rechters, plaatsvervangers, leden van het Openbaar Ministerie en griffiers, die bij de introductie van de Franse rechterlijke organisatie in 1811 werden benoemd bij de hoven en rechtbanken van eerste aanleg. Het was het begin van onze professioneel georganiseerde rechtspraak. 

Voor een overzicht van de rechtscolleges zie Franse rechterlijke organisatie 1811-1813. Niet opgenomen zijn de vredegerechten en ook niet de rechtbanken in het huidige Limburg (Maastricht en Roermond) Deze provincie heeft een andere ontwikkeling doorgemaakt en was reeds in 1795 bij Frankrijk ingelijfd.

We zijn uitgegaan van het officiŽle benoemingsbesluit van Napoleon van 24 januari 1811 (Nationaal Archief, Archief Hooggerechtshof 1811-1838, inv.nr. 1). Niet alle benoemden hebben hun functie aanvaard. In sommige gevallen werden dan anderen benoemd, maar meestal liet men de rechtbank niet geheel bezet. Dat laatste zeker in die gevallen waarin het wettelijk quorum wel aanwezig was. Per persoon worden vermeld zijn persoonlijke gegevens (DTB), zijn loopbaan (w.o. ook studie), de opgave van 1810 (iedere kandidaat deed in 1810 een opgave van zijn persoonlijke omstandigheden, te vinden in Nationaal Archief, Archief Ministerie van Justitie en Politie, inv.nr. 330-332) en de geraadpleegde bronnen en literatuur. Voor de gang van zaken bij de recrutering van de rechters en de installatie van de rechtbanken zie inleiding

De samensteller Maarten van Boven is u erkentelijk voor aanvullingen en suggesties. E-mail


ZOEKEN

Voor een bepaalde rechtbank met biografische beschrijvingen van de aldaar benoemde rechters, klik op een rechtbank

Cour de Cassation te Parijs

Goes

Conseil des Prises te Parijs

Gorinchem

Keizerlijk Hof te Brussel

Groningen

Keizerlijk Hof te Den Haag

Haarlem

Rechtbanken van Eerste Aanleg te

Heerenveen

Alkmaar

Hoorn

Almelo

Leeuwarden

Amersfoort

Leiden

Amsterdam

Middelburg

Appingedam

Nijmegen

Arnhem

Rotterdam

Assen

Sneek

Breda

Tiel

Brielle

Utrecht

Den Bosch

Winschoten

Den Haag

Zierikzee

Deventer

Zutphen

Dordrecht

Zwolle

Eindhoven